MKC 2016-2018 un 2019-2022 (Mašīnbūves Kompetences centrs)

Mašīnbūves kompetences centrā ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu pētniecības projektiem, kurus paredzēts īstenot līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas apakšjomā “Modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas”.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:

  • automatizētu inženiersistēmu ražošanas tehnoloģijas,
  • materiālu ražošanas tehnoloģijas,
  • transporta tehnoloģijas.

Pētījuma projekta pieteikums, kas jāaizpilda pētījuma pieteicējam, ietver šādus dokumentus:

Sagatavošanai noderīgi materiāli:

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties uz tikšanos ar kompetences centra pārstāvjiem. Tāpat kompetences centra konsultatīvais atbalsts pieejams, gatavojot pētījuma projekta dokumentus. Jautājumu gadījumā sazināties ar Līgu Brikmani, liga.brikmane@projekti.lv, 29164343

Finansējums pieejams projekta „Mašīnbūves kompetences centrs”, projekta id. nr. 1.2.1.1/18/A/008, ietvaros.

Īstenošanas laiks līdz 30.06.2022.

Projekta mērķis:
Komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot pētniecības projektus viedās specializācijas apakšjomā modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā minētajā jomā.

Finansējuma saņēmējs: SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS”
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

______________________________

Iepriekšējo līgumu ar CFLA par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Mašīnbūves Kompetences centrs parakstīja 2016. gada 11.oktobrī. Tā īstenošanas laiks bija no 11.10.2016. līdz 31.12.2018.

Iepriekšējos 2016. - 2018. gados veikto pētījumu apkopojums skatāms MKC izdotā bukletā, kas elektroniskā formātā skatāms šeit:

2019. - 2022. gados veikto pētījumu apkopojums skatāms Ekonomikas ministrijas izdotajos video materiālos un bukletā par visiem Kompetences centriem Latvijā: https://www.em.gov.lv/lv/inovacija 

            


Atgriezties uz sarakstu