Biedru katalogs

MASOC katru gadu atjauno informāciju un publicē katalogu Latvian Metal Industry. Katalogā ir iekļauta pamata informācija par visiem asociācijas biedriem. MASOC biedriem informācijas ievietošana katalogā ir bez maksas.

Latvian Metal Industry ir apjomīgākais un detalizētākais šāda veida izdevums mašīnbūves un metālapstrādes nozarē Latvijā. Katalogā ir ietverta pamata informācija par uzņēmumiem (kontaktinformācija, darbības profils un piedāvātie produkti), kā arī detalizēta informācija par uzņēmumu rīcībā esošām apstrādes tehnoloģijām un procesiem. Īpaši noderīga šī informācija ir meklējot sadarbības partnerus un apakšpiegādātājus konkrētu tehnoloģisko procesu nodrošināšanai.

Katalogs tiek izplatīts nozares profesionāļiem gan Latvijā, gan ārvalstīs dažādu izstāžu, pasākumu un vizīšu ietvaros, kā arī izmantojot dažādu partneru organizāciju starpniecību.

Drukāto 2024. gada katalogu bez maksas var saņemt MASOC birojā.
Elektronisko PDF versiju iespējams lejupielādēt šeit.