Projekti

Apmācību projekts

Projekta mērķis - nodrošināt mašīnbūves un metālapstrādes nozarē nodarbināto apmācības un kvalifikācijas celšanu mašīnbūves un metālapstrādes nozarei svarīgākajās jomās, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu, uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā

Kompetences centrs

2016. gada 11.oktobrī "Mašīnbūves Kompetences centrs" parakstīja līgumu ar CFLA par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.

SME Aisle (eksporta veicināšana uz Namībiju)

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas uzņēmumu eksporta un ekonomiskās sadarbības aktivitātes Dienvidāfrikas reģionā, izmantojot Namībiju kā stabilu ieejas punktu. Projekts fokusējas uz tādām tematiskajām jomām kā kuģubūve, jūras lietas, atjaunojamā enerģētika, automatizācija, informācijas tehnoloģijas un citas jomas, kurās Centrāl-baltijas uzņēmumiem ir sasniegts labs konkurētspējas līmenis un pastāv priekšnosacījumi eksporta attīstībai uz Dienvidāfrikas reģionu.

Metālapstrādes klastera attīstība

Metālapstrādes klastera projekts ir MASOC organizēta iniciatīva, kas, balstoties uz iepriekšējo gadu projektiem, aktivitātēm un īstenoto sadarbību, iniciē kopīgas aktivitātes un konsolidē resursus ar mērķi paaugstināt iesaistīto uzņēmumu un pastarpināti visas nozares eksportspēju un starptautisko konkurētspēju.

Industrijas 4.0 izaicinājums: Stiprinot metālapstrādes darbiniekus gudrām nākotnes rūpnīcām

Projekta mērķis: Izstrādāt vienotas kvalifikācijas prasības, aprobēt profesionālās izglītības mācību programmu un izveidot mācību sistēmu, kas ļautu pilnveidot metālapstrādes nozarē strādājošo CNC mašīnu operatoru prasmes, lai novērstu neatbilstību starp darbinieku kvalifikāciju un darba tirgus vajadzībām.

Kvalitatīvas prakses darba tirgum

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija kā sadarbības partneris piedalās Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īstenotāErasmus+ stratēģiskās partnerības projektā „Kvalitatīvas prakses darba tirgum”

Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā

Projekta mērķis ir veikt izpēti par projekta partnervalstīs (Slovēnijā, Slovākijā, Horvātijā un Latvijā) trūkstošajām prasmēm metālapstrādē un elektrosektorā un atbilstoši noteiktajām vajadzībām izstrādāt četras kopīgas mācību programmas

Stratēģiskās PI attīstība mašīnbūves un metālapstrādes nozarē

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija 2015. gada 24. augustā noslēdza līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Erasmus + 2. pamatdarbības stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektora projekta “Stratēģiskās PI attīstība mašīnbūves un metālapstrādes nozarē” īstenošanu. (Līguma numurs 2015-1-LV01-KA202-013451)