Projekti

Apmācību projekts

Projekta mērķis - nodrošināt mašīnbūves un metālapstrādes nozarē nodarbināto apmācības un kvalifikācijas celšanu mašīnbūves un metālapstrādes nozarei svarīgākajās jomās, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu, uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā

MKC (Mašīnbūves Kompetences centrs)

Kompetences centra mērķis projektā “Mašīnbūves kompetences centrs” ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot pētniecības projektus, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā modernu ražošanas tehnoloģiju un inženiersistēmu apakšjomā mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, projekta īstenošanā iesaistot vismaz 20 nozares/starpnozaru un vairākus zinātniskos partnerus. Projekta ietvaros pētnieciskā darbība tiek realizēta no 2019.gada 1.maija līdz 2022.gada 30.jūnijam trīs pētniecības virzienos – Automatizētu inženiersistēmu ražošanas tehnoloģijas, Materiālu ražošanas tehnoloģijas, kā arī Transporta tehnoloģijas, kas iekļaujas nozaru attīstības stratēģijās definētajās viedās specializācijas jomās, papildus īstenojot starpnozaru pētniecības projektus, kas atbilst iepriekš minētajiem pētniecības virzieniem. Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts 2019.gada 10.maijā, līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/008.

Metālapstrādes klastera attīstība

Metālapstrādes klastera projekts ir MASOC organizēta iniciatīva, kas, balstoties uz iepriekšējo gadu projektiem, aktivitātēm un īstenoto sadarbību, iniciē kopīgas aktivitātes un konsolidē resursus ar mērķi paaugstināt iesaistīto uzņēmumu un pastarpināti visas nozares eksportspēju un starptautisko konkurētspēju.

SME Aisle (eksporta veicināšana uz Namībiju)

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas uzņēmumu eksporta un ekonomiskās sadarbības aktivitātes Dienvidāfrikas reģionā, izmantojot Namībiju kā stabilu ieejas punktu. Projekts fokusējas uz tādām tematiskajām jomām kā kuģubūve, jūras lietas, atjaunojamā enerģētika, automatizācija, informācijas tehnoloģijas un citas jomas, kurās Centrāl-baltijas uzņēmumiem ir sasniegts labs konkurētspējas līmenis un pastāv priekšnosacījumi eksporta attīstībai uz Dienvidāfrikas reģionu.

Lab4STEM (Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai)

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija 2020. gada oktobrī sadarbībā ar pieciem partneriem uzsāka īstenot ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projektu Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai (angļu valodā - Mobile laboratories for improvement of STEM knowledge (Lab4STEM)) Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502.

Industrijas 4.0 izaicinājums: Stiprinot metālapstrādes darbiniekus gudrām nākotnes rūpnīcām

Projekta mērķis: Izstrādāt vienotas kvalifikācijas prasības, aprobēt profesionālās izglītības mācību programmu un izveidot mācību sistēmu, kas ļautu pilnveidot metālapstrādes nozarē strādājošo CNC mašīnu operatoru prasmes, lai novērstu neatbilstību starp darbinieku kvalifikāciju un darba tirgus vajadzībām.

Kvalitatīvas prakses darba tirgum

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija kā sadarbības partneris piedalās Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īstenotāErasmus+ stratēģiskās partnerības projektā „Kvalitatīvas prakses darba tirgum”

Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā

Projekta mērķis ir veikt izpēti par projekta partnervalstīs (Slovēnijā, Slovākijā, Horvātijā un Latvijā) trūkstošajām prasmēm metālapstrādē un elektrosektorā un atbilstoši noteiktajām vajadzībām izstrādāt četras kopīgas mācību programmas

Stratēģiskās PI attīstība mašīnbūves un metālapstrādes nozarē

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija 2015. gada 24. augustā noslēdza līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Erasmus + 2. pamatdarbības stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektora projekta “Stratēģiskās PI attīstība mašīnbūves un metālapstrādes nozarē” īstenošanu. (Līguma numurs 2015-1-LV01-KA202-013451)