Atbalsta programmas

Atbalsts digitalizācijas risinājumu ieviešanai

Atbalsts digitalizācijas risinājumu ieviešanai

Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju aicinām piedalīties pilotprojektā “Industry 4.0”.