Personu apdrošināšana

Jau kopš 2013. gada MASOC organizē kopīgu personu apdrošināšanas pakalpojumu iepirkumu, lai saviem biedriem dotu iespēju apdrošināt savus darbiniekus ar izdevīgākiem nosacījumiem. Kopīgais apdrošināšanas pakalpojumu iepirkums ir īpaši izdevīgs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem atsevišķi bieži ir problemātiski saņemt labu apdrošināšanas piedāvājumu. Droša un darbiniekiem draudzīga darba vide ir viens no būtiskākajiem aspektiem, kas nosaka uzņēmumu konkurētspēju un iespējas piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus, un personu apdrošināšana ir viens no faktoriem, kas to sekmē.

MASOC kopīgais apdrošināšanas pakalpojumu iepirkums aptver šādus apdrošināšanas veidus:

  • veselības apdrošināšana
  • nelaimes gadījumu apdrošināšana
  • ceļojumu apdrošināšana 

Apdrošināšanas iepirkums tiek īstenots sadarbībā ar apdrošināšanas brokeriem UADBB Aon Baltic Latvijas filiāle. Katru gadu uz minētajiem apdrošināšanas veidiem tiek organizēts konkurss, kurā tiek pieaicinātas visas vadošās Latvijā pārstāvētās apdrošināšanas sabiedrības.

Veselības apdrošināšana

Kā visizdevīgākais piedāvājums 2024. gadam tika izvēlēts piedāvājums no AAS BALTA. Uzņēmumiem ir iespēja izvēlēties kādu no veselības apdrošināšanas programmām, kuras atšķiras pēc cenas, polises seguma un ietverto pakalpojumu klāsta. Ir iespējas izvēlēties papildprogrammas (zobārstniecība, medikamenti, sports, u.c.). Visa līmeņa polises nodrošina obligātās veselības pārbaudes.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

2024. gadā kā visizdevīgākais piedāvājums nelaimes gadījumu apdrošināšanā tika izvēlēts COMPENSA Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāles izstrādātais piedāvājums. Uzņēmumiem ir iespēja izvēlēties kādu no četriem apdrošināšanas polises veidiem, kas atšķiras pēc polises cenas, seguma summas un iekļautajiem riskiem, tāpat, cena ir atšķirīga biroja darbiniekiem un strādniekiem.

Ceļojumu apdrošināšana

Ceļojumu apdrošināšanai apdrošinātāji šobrīd piedāvā tikai individuālus risinājumus. MASOC biedriem iepirkuma ietvaros paredzētas atlaides, kā arī tirgus izpēte, lai saņemtu visizdevīgāko tā brīža tirgus piedāvājumu.

Aktuālais piedāvājums skatāms biedriem ielogojoties MASOC mājas lapā šeit: 
https://www.masoc.lv/jaunumi/valdes-sedes/materiali-no-masoc-biedru-brokastim-131223

Kontakti

Par iespējām apdrošināt savus darbiniekus var konsultēties un polises iegādāties sazinoties ar UADBB Aon Baltic Latvijas filiāles Personu un risku apdrošināšanas grupas vadītāju
Daigu Dalmatovu
Akropole Biznesa Centrs, Maskavas iela 257, Rīga, LV-1019
+371 2838 2555
daiga.dalmatova@aon.lv