Personu apdrošināšana

Jau kopš 2013.gada MASOC organizē kopīgu personu apdrošināšanas pakalpojumu iepirkumu, lai saviem biedriem dotu iespēju apdrošināt savus darbiniekus uz izdevīgākiem nosacījumiem. Kopīgais apdrošināšanas pakalpojumu iepirkums ir īpaši izdevīgs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem atsevišķi bieži ir problemātiski saņemt labu apdrošināšanas piedāvājumu. Droša un darbiniekiem draudzīga darba vide ir viens no būtiskiem aspektiem, kas nosaka uzņēmumu konkurētspēju un iespējas piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus, un personu apdrošināšana ir viens no faktoriem, kas to sekmē.

MASOC kopīgais apdrošināšanas pakalpojumu iepirkums aptver šādus apdrošināšanas veidus:

  • veselības apdrošināšana
  • nelaimes gadījumu apdrošināšana
  • ceļojumu apdrošināšana

Apdrošināšanas iepirkums tiek īstenots sadarbībā ar apdrošināšanas brokeriem Balto Link. Katru gadu uz minētajiem apdrošināšanas veidiem tiek organizēts konkurss, kurā tiek pieaicinātas visas vadošās Latvijā pārstāvētās apdrošināšanas sabiedrības.

Veselības apdrošināšana

Kā visizdevīgākais piedāvājums 2019. gadam tika izvēlēts piedāvājums no AAS Balta. Uzņēmumiem ir iespēja izvēlēties kādu no veselības apdrošināšanas programmām, kuras atšķiras pēc cenas, polises seguma un ietverto pakalpojumu klāsta. Ir iespējas izvēlēties papildprogrammas (zobārstniecība, medikamenti, sports, u.c.). Visa līmeņa polises nodrošina obligātās veselības pārbaudes.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

2019. gadā kā visizdevīgākais piedāvājums nelaimes gadījumu apdrošināšanā tika izvēlēts Seesam Insurance AS Latvijas filiāles izstrādātais piedāvājums. Uzņēmumiem ir iespēja izvēlēties kādu no četriem apdrošināšanas polises veidiem, kas atšķiras pēc polises cenas, seguma summas un iekļautajiem riskiem, tāpat, cena ir atšķirīga biroja darbiniekiem un strādniekiem.

Ceļojumu apdrošināšana

2019. gadā kā izdevīgākais tika izvēlēts AIG Europe Limited piedāvājums.

Kontakti

Par iespējām apdrošināt savus darbiniekus var konsultēties un polises iegādāties sazinoties ar UADBB Aon Baltic Latvijas filiāles Personu un risku apdrošināšanas grupas vadītāju 
Daigu Dalmatovu
t: +371 6781 9905 | m: +371 2838 2555
daiga.dalmatova@baltolink.com