RTU pakalpojumu līgums

2022. gada 7. februārī
MASOC un Rīgas Tehniskā universitāte parakstīja līgumu 
Nr. 03000-3.1.2.2-e/11 par zinātnisko pakalpojumu sniegšanu pēc pasūtījuma.

Ar līgumu iespējams iepazīties te:
MASOC UN RTU LĪGUMS 7.02.2022. par zinātnisko pakalpojumu sniegšanu pēc pasūtījuma

Noslēgtais līgums MASOC biedriem atvieglos dažādu pētniecības, testēšanas, prototipēšanas un citu pakalpojumu izmantošanu – pieprasījuma apstrāde notiks daudz ātrāk, kā arī tiks samazināts nepieciešamo dokumentu apjoms.

Lai pasūtītu darbu šī līguma ietvaros, uzņēmums uz RTU pārstāvja e-pastu nosūta e-pastu darba pieprasījumam ar atsauci uz noslēgto Līgumu, norādot konkrētu darba uzdevumu un apjomu, vēlamo izpildes termiņu un Pasūtītāja kontaktpersonu konkrētā Darba ietvaros.

RTU pārstāvis/kontaktpersona: Rita Rimša (+371 27877852, Rita.Rimsa@rtu.lv; usescience@rtu.lv)

Puses ar e-pasta starpniecību vienojas par Darba saturu, faktisko izpildes termiņu, cenu un citiem svarīgiem jautājumiem, pamatojoties uz ko Izpildītājs sagatavo un Pasūtītājs apstiprina ar elektronisko parakstu konkrēto pasūtīto Darbu.

Informācija par RTU zinātniskajiem pakalpojumiem un jaunākajām iekārtām pieejama datu bāzē «Use science» https://scientificservices.eu