Darba/ prakses meklētāju CV

RTU 3. kursa students meklē prakses vietu (konstruktora/atslēdznieka/elektroniķa prakses pienākumi)

MASOC