Darba/ prakses meklētāju CV

RTU studente meklē prakses/ darba vietu kvalitātes vadības jomā

MASOC