Mašīnbūves & metālapstrādes klasteris - inženiernozaru risinājumi

Sadarbībai | Kontaktiem | Izaugsmei

Skatīt visus uzņēmumus
Nozares apgrozījums - 2 miljardi EUR
Nozarē strādā virs 24 000 nodarbināto
80% no nozarē saražotā tiek eksportēts
MASOC apvieno - 175 uzņēmumus
Klasteris - konkurētspēja un attīstība