Padome un Valde

Asociācijas darbību uzrauga asociācijas padome deviņu padomes locekļu sastāvā.
Padomes sastāvs ievēlēts MASOC Biedru kopsapulcē 21.03.2019.:

Padomes loceklis | Padomes priekšsēdētājs Ivars Eniņš (MASOC)
Padomes loceklis | Padomes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Flemings (SIA ‘’VALPRO’’)
Padomes loceklis | Padomes priekšsēdētāja vietnieks Ziedonis Jorens (SIA ‘’MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS’’)
Padomes loceklis Vilnis Rantiņš (MASOC)
Padomes loceklis Ilgonis Ruņģis (Rīgas 3. arodskola )
Padomes loceklis Māris Balodis (SIA ‘’METĀLMEISTARS’’)
Padomes loceklis Aivars Kļaviņš (SIA ‘’NOOK serviss’’)
Padomes loceklis Kristaps Bleija (AS Energofirma ''JAUDA'') 
Padomes loceklis Ēriks Geriņš (RTU MTAF)

Asociācijas izpildinstitūcija ir valde.
Valdes sastāvs apstiprināts MASOC Padomes sēdē 21.03.2019.:

Valdes loceklis | Valdes priekšsēdētājs Toms Grīnfelds
Valdes locekle | Valdes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Vanaga

Asociācijas kontaktinformācija skatāma šeit: https://www.masoc.lv/kontakti