Padome un Valde

Asociācijas darbību uzrauga asociācijas padome 11 padomes locekļu sastāvā.
Padomes sastāvs (apstiprināts 22.03.2016. kopsapulcē):

Padomes priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš
Padomes loceklis, padomes priekšsēdētāja vietnieks Ivars Eniņš
Padomes loceklis Aivars Flemings (SIA "Valpro")
Padomes loceklis Māris Balodis (SIA "Metālmeistars")
Padomes loceklis Arnis Petrānis (SIA "Peruza")
Padomes loceklis Ēriks Geriņš (RTU TMF)
Padomes loceklis Ivars Liepiņš (AS "Komforts Industries")
Padomes loceklis Ilgonis Ruņģis (Rīgas 3. arodskola)
Padomes loceklis Ziedonis Jorens 
Padomes loceklis Guntars Vīksniņš (SIA "Rubate Metal")
Padomes loceklis Nauris Jansons (SIA "SFM Latvia")

Valdes sastāvs (apstiprināts 7.08.2017. Padomes sēdē):

Valdes priekšsēdētājs Toms Grīnfelds
Valdes locekle Kristīne Vanaga