Padome un Valde

Asociācijas darbību uzrauga asociācijas padome deviņu padomes locekļu sastāvā.
Padomes sastāvs (apstiprināts 21.03.2019. Biedru kopsapulcē):

Padomes priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš (MASOC)
Padomes loceklis Aivars Flemings (SIA ‘’VALPRO’’)
Padomes loceklis Aivars Kļaviņš (SIA ‘’NOOK serviss’’)
Padomes loceklis Arnis Petrānis (SIA ‘’PERUZA’’)
Padomes loceklis Ēriks Geriņš (RTU MTAF )
Padomes loceklis Ilgonis Ruņģis (Rīgas 3. arodskola )
Padomes loceklis Ivars Eniņš (SIA ‘’Dinair Filton’’)
Padomes loceklis Māris Balodis (SIA ‘’METĀLMEISTARS’’)
Padomes loceklis Ziedonis Jorens (SIA ‘’MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS’’)

Asociācijas izpildinstitūcija ir valde.
Valdes sastāvs (apstiprināts 21.03.2019. Padomes sēdē):

Valdes priekšsēdētājs Toms Grīnfelds
Valdes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Vanaga