Padome un Valde

Asociācijas darbību uzrauga asociācijas padome deviņu padomes locekļu sastāvā.
Padomes sastāvs ievēlēts MASOC Biedru kopsapulcē 27.04.2022.:

Padomes loceklis | Padomes priekšsēdētājs Ivars Eniņš (MASOC)
Padomes loceklis | Padomes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Flemings (SIA ‘’VALPRO’’)
Padomes loceklis | Padomes priekšsēdētāja vietnieks Ziedonis Jorens (SIA ‘’Mašīnbūves Kompetences centrs’’)
Padomes locekle Agnese Ozoliņa (SIA ''S.B.C.'')
Padomes locekle Evija Liakovičus (AS Energofirma ''JAUDA'')
Padomes loceklis Juris Iljins (RTU)
Padomes loceklis Māris Balodis (SIA ‘’METĀLMEISTARS’’)
Padomes loceklis Miķelis Mežaks (SIA ''PERUZA''))
Padomes loceklis Vilnis Rantiņš (MASOC dibinātājs)

Padomes locekļa kandidāts Aivars Kļaviņš (SIA ''NOOK serviss'')
Padomes locekļa kandidāts Andris Upenieks (SIA ''SIGNUM'')
Padomes locekļa kandidāts Ilgonis Ruņģis (Rīgas 3. arodskola)

Asociācijas izpildinstitūcija ir valde.
Valdes sastāvs apstiprināts MASOC Padomes sēdē 27.04.2022.:

Valdes loceklis | Valdes priekšsēdētājs Toms Grīnfelds
Valdes locekle | Valdes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Vanaga

Asociācijas kontaktinformācija skatāma šeit: https://www.masoc.lv/kontakti