Izstādes


Dalība starptautiskajās izstādēs ir nozīmīgs ārējā mārketinga instruments, kas sniedz iespējas prezentēt sava uzņēmuma produktus un pakalpojumus, tehnoloģiskās iespējas un veidot kontaktus ar potenciāliem klientiem un sadarbības partneriem.

MASOC jau kopš 1996. gada organizē uzņēmumu dalību starptautiskajās izstādēs, piesaistot šim mērķim uz konkrēto brīdi pieejamos valsts atbalsta instrumentus. Tiek īstenota sadarbība ar LIAA, iesaistoties tās organizētajos Nacionālajos stendos, kā arī organizēti nozares klastera kopstendi ERAF īstenotā projekta „Metālapstrādes klastera attīstība” ietvaros.


2019. gada nozīmīgāko nozares starptautisko izstāžu apkopojumu skatīt šeit.

2020. gada nozīmīgāko nozares starptautisko izstāžu apkopojumu skatīt šeit.

 

!!! LABOTS SARAKSTS - 2020. GADA NOZĪMĪGĀKO IZSTĀŽU PĀRCELTIE DATUMI - ATJAUNOTS UZ 2020. GADA JŪLIJU.


Papildus konkrētajā izstādē pārstāvēto uzņēmumu piedāvājumam tiek reklamēta nozare kopumā un izplatīta informācija par pārējo asociācijas uzņēmumu tehnoloģiskajām iespējām un piedāvāto produkciju.

Sadarbībā ar izstāžu sabiedrību BT1 tiek organizēta ikgadējā izstāde „Tech industry", kas ir lielākā nozares izstāde Baltijas reģionā. Paralēli izstādei tiek rīkoti virkne saistīto pasākumu - uzņēmumu kontaktbirža, konference, konkursi un demonstrācijas pasākumi.

Asociācija uztur un pastāvīgi papildina datu bāzi par nozīmīgākajām nozares starptautiskajām izstādēm. 


2016. gada 22. jūlijā tika  noslēgts līgums Nr SKV-L-2016/611 starp MASOC un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu biedrībām un nodibinājumiem, ja atbalsta saņemšana paredzēta par darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu. Līguma ietvaros tiks piesaistīts ES fondu finansējums ārējā mārketinga aktivitāšu īstenošanai, t.sk. stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs.