Par MASOC

 

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC) kopš 1994. gada pārstāv asociācijas biedru un nozares kopējās intereses un īsteno kopīgus projektus biedru un nozares konkurētspējas stiprināšanai.

MASOC šobrīd apvieno virs 180 vadošos nozares uzņēmumus, saistītos pakalpojumu sniedzējus, pētniecības un izglītības institūcijas. MASOC uzņēmumi kopā nodarbina ap 11 000 strādājošo, uzņēmumu kopējais apgrozījums 2022. gadā pārsniedza 1,4 miljardus eiro.

Detalizētāk par asociācijas galvenajiem darbības virzieniem iespējams lasīt šeit.
Kā kļūt par asociācijas biedru iespējams iepazīties šeit.
 

Asociācijas biedri
 

MASOC ir apvienojušies vadošie nozares uzņēmumi, kas pārstāv dažādus mašīnbūves un metālapstrādes nozares segmentus. Papildus ražošanas uzņēmumiem starp MASOC biedriem ir arī dažādu pakalpojumu sniedzēji – testēšanas un sertifikācijas uzņēmumi, materiālu un iekārtu piegādātāji, izglītības un pētniecības institūcijas. Asociācijā ir apvienojušies uzņēmumi no visiem Latvijas reģioniem. Biedru vidū ir gan uzņēmumi ar Latvijas, gan ārvalstu kapitālu.

Pilnu informāciju par MASOC biedriem var iegūt mājas lapas sadaļā
Biedri - Uzņēmumu datubāze.
Zemāk grafikā ir redzama asociācijas biedru skaita dinamika kopš tās izveides 1994.gadā.

Ieguvumi no dalības asociācijā


Informācija

 • Par nozares attīstību Latvijā un eksporta tirgos.
 • Par potenciāliem sadarbības partneriem.
 • Eksporta veicināšanas pasākumiem – izstādēm, semināriem, pieredzes apmaiņas braucieniem, ārvalstu tirdzniecības misijām Latvijā un ārvalstīs.
 • Finanšu līdzekļu piesaistes iespējām uzņēmuma attīstībai un speciālistu apmācībai no ES fondiem un citiem avotiem.
 • Iespēju iesaistīties ES līdzfinansētos projektos.
 • Sadarbības piedāvājumiem Latvijā un citās valstīs.

Atbalsts

 • Darbinieku apmācībām un kvalifikācijas celšanai.
 • Dalībai starptautiskajās izstādēs, tirdzniecības misijās un eksporta veicināšanas pasākumos.
 • Sadarbības partneru meklēšanā.
 • Konsultācijas ar nozari saistītos jautājumos.

Bezmaksas reklāma un publicitāte

 • Nozares katalogā „Latvian Metal Industry" kurš tiek izplatīts visā pasaulē caur Latvijas vēstniecībām un pārstāvniecībām, citu valstu vēstniecībām un pārstāvniecībām Latvijā kā arī starptautiskās izstādēs, tirdzniecības misijās un valsts vizītēs. Katalogs tiek atjaunots un izdots katru gadu.
 • Asociācijas mājas lapā www.masoc.lv

Kontakti

 • Ar citiem nozares uzņēmumiem, sadarbības partneriem, izglītības un pētniecības institūcijām.
 • Starptautiskie kontakti izmantojot MASOC sadarbības partneru tīklu.
 • Platforma pieredzes apmaiņai un labas prakses pārņemšanai.