Par MASOC

 

MASOC - Mašīnbūves un metālapstrādes Rūpniecības Asociācija ir brīvprātīga nevalstiska organizācija, dibināta 1994. gadā kā nozares informatīvi-konsultatīvais centrs, lai veicinātu nozares attīstību, sekmētu savstarpējo sadarbību un nozares speciālistu profesionālo izaugsmi.

Pašlaik asociācija apvieno virs 160 vadošos mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības, kā arī saistīto nozaru uzņēmumus. MASOC uzņēmumi kopā nodarbina ap 10 000 strādājošo, uzņēmumu kopējais apgrozījums 2017. gadā pārsniedz 730 miljonus EUR.

Asociācijas misija ir pārstāvēt biedru intereses un īstenot kopīgas aktivitātes un projektus, kas veicina biedru konkurētspējas un visas nozares attīstību.

Detalizētāk par asociācijas galvenajiem darbības virzieniem iespējams lasīt šeit. Asociācijai pirmajā vietā vienmēr ir tās biedri, līdz ar to visa veida informācijas plūsma notiek galvenokārt tikai starp asociāciju un biedriem. 

Asociācijas biedri
 

MASOC ir apvienojušies vadošie nozares uzņēmumi, kas pārstāv dažādus mašīnbūves un metālapstrādes nozares segmentus. Papildus ražošanas uzņēmumiem starp MASOC biedriem ir arī dažādu pakalpojumu sniedzēji – testēšanas un sertifikācijas uzņēmumi, materiālu un iekārtu piegādātāji, izglītības un pētniecības institūcijas. Asociācijā ir apvienojušies uzņēmumi no visiem Latvijas reģioniem. Biedru vidū ir gan uzņēmumi ar Latvijas, gan ārvalstu kapitālu.

Pilnu informāciju par MASOC biedriem var iegūt mājas lapas sadaļā
Biedri - Uzņēmumu datubāze.
Zemāk grafikā ir redzama asociācijas biedru skaita dinamika kopš tās izveides 1994.gadā.

Ieguvumi no dalības asociācijā


Informācija

 • Par nozares attīstību Latvijā un eksporta tirgos.
 • Par potenciāliem sadarbības partneriem.
 • Eksporta veicināšanas pasākumiem – izstādēm, semināriem, pieredzes apmaiņas braucieniem, ārvalstu tirdzniecības misijām Latvijā un ārvalstīs.
 • Finanšu līdzekļu piesaistes iespējām uzņēmuma attīstībai un speciālistu apmācībai no ES fondiem un citiem avotiem.
 • Iespēju iesaistīties ES līdzfinansētos projektos.
 • Sadarbības piedāvājumiem Latvijā un citās valstīs.

Atbalsts

 • Darbinieku apmācībām un kvalifikācijas celšanai.
 • Dalībai starptautiskajās izstādēs, tirdzniecības misijās un eksporta veicināšanas pasākumos.
 • Sadarbības partneru meklēšanā.
 • Konsultācijas ar nozari saistītos jautājumos.

Bezmaksas reklāma un publicitāte

 • Nozares katalogā „Latvian Metal Industry" kurš tiek izplatīts visā pasaulē caur Latvijas vēstniecībām un pārstāvniecībām, citu valstu vēstniecībām un pārstāvniecībām Latvijā kā arī starptautiskās izstādēs, tirdzniecības misijās un valsts vizītēs. Katalogs tiek atjaunots un izdots katru gadu.
 • Asociācijas mājas lapā www.masoc.lv

Kontakti

 • Ar citiem nozares uzņēmumiem, sadarbības partneriem, izglītības un pētniecības institūcijām.
 • Starptautiskie kontakti izmantojot MASOC sadarbības partneru tīklu.
 • Platforma pieredzes apmaiņai un labas prakses pārņemšanai.