Kļūsti par biedru - iestājies!

Par asociācijas biedru var kļūt jebkurš Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums, kurš darbojas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē vai tā darbība ir saistīta ar nozari, un tas atbalsta asociācijas statūtos noteiktos mērķus un pamatprincipus.
 

Lai kļūtu par biedru, ir jāaizpilda un jānosūta asociācijai iestāšanās iesniegums (aizpildot iesniegumu tiešsaistē vai Word formātā atbilstoši zemāk pieejamajām iesnieguma formām)

Lēmums par jauna biedra uzņemšanu tiek pieņemts tuvākajā asociācijas valdes sēdē.
 

Dalības izmaksas
 

2014. gada asociācijas pilnsapulcē tika apstiprināta biedru naudas aprēķināšanas kārtība.
 

Iestājoties asociācijā tiek piemērota vienreizēja iestāšanās maksa EUR 350 apmērā.
 

Ikgadējā biedru nauda tiek aprēķināta atkarībā no uzņēmuma lieluma, par pamata kritēriju nosakot strādājošo skaitu. Minimālā biedru nauda, kas tiek piemērota uzņēmumiem ar līdz 10 darbiniekiem ir EUR 300 gadā.
 

Zemāk grafikā  un tabulā ir atspuguļots ikgadējās biedru naudas apmērs atkarībā no uzņēmuma lieluma.
 

! Uzņēmumiem, kuru pamatdarbība nav ražošana (iekārtu, materiālu piegādātāji, u.c.) biedru nauda tiek noteikta, piemērojot koeficientu 1,5
 

Izglītības institūcijām tiek noteikta iestāšanās maksa EUR 200 un ikgadējā biedru nauda EUR 300 apmērā.

 

Strādājošo skaits

Biedru nauda (EUR/ gadā)

10 300
20 360
30 420
40 480
50 540
70 590
90 640
110 690
130 740
150 790
200 840
250 890
300 940
350 990
400 1 040
450 1 090
500 1 140
600 1 190
700 1 240
800 1 290
900 1 340
1 000 1 390