Kā kļūt par biedru

Kā kļūt par biedru?
 

Par asociācijas biedru var kļūt jebkurš Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums, kurš darbojas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē vai tā darbība ir saistīta ar nozari, un tas atbalsta asociācijas statūtos noteiktos mērķus un pamatprincipus.

Lai kļūtu par biedru, ir jāaizpilda un jānosūta uz asociāciju iestāšanās iesniegums. Lēmums par jauna biedra uzņemšanu tiek izskatīts tuvākajā asociācijas valdes sēdē, kas notiek reizi mēnesī.

Dalības izmaksas

2014.gada asociācijas pilnsapulcē tika apstiprināta jaunā biedru naudas aprēķināšanas kārtība.

Iestājoties asociācijā tiek piemērota vienreizēja iestāšanās maksas EUR 350 apmērā.

Ikgadējā biedru nauda tiek aprēķināta atkarībā no uzņēmuma lieluma, par pamata kritēriju nosakot strādājošo skaitu. Minimālā biedru nauda, kas ttiek piemērota uzņēmumiem ar līdz 10 darbiniekiem ir EUR 300 gadā.

Zemāk grafikā  un tabulā ir atspuguļots ikgadējās biedru naudas apmērs atkarībā no uzņēmuma lieluma.

Strādājošo skaits

Biedru nauda (EUR/ gadā)

10 300
20 360
30 420
40 480
50 540
70 590
90 640
110 690
130 740
150 790
200 840
250 890
300 940
350 990
400 1 040
450 1 090
500 1 140
600 1 190
700 1 240
800 1 290
900 1 340
1 000 1 390

Uzņēmumiem, kuru pamatdarbība nav ražošana (iekārtu, materiālu piegādātāji, u.c.) biedru nauda tiek noteikta, piemērojot koeficientu 1,5

Izglītības institūcijām tiek noteikta iestāšanās maksa EUR 200 un ikgadējā biedru nauda EUR 300 apmērā.