Atbalsta programmas

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programma

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programma

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2019. gada 15. jūlijs.

SIA ZGI Capital  alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks

SIA ZGI Capital - alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks

Uzņēmumiem pieejams riska kapitāla finansējums

Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai

Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai

Aicinām iepazīties ar 2019. gada pirmajā ceturksnī iecerēto konkursu atbalstam apstrādes rūpniecības komersantiem, kuri plāno paplašināšanos, industriālo telpu izveidi vai rekonstrukciju reģionos.

Atbalsts digitalizācijas risinājumu ieviešanai

Atbalsts digitalizācijas risinājumu ieviešanai

Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju aicinām piedalīties pilotprojektā “Industry 4.0”.

SOLVIT  bezmaksas dienests problēmu risināšanai Eiropā

SOLVIT - bezmaksas dienests problēmu risināšanai Eiropā

SOLVIT risina pārrobežu problēmas, kuras uzņēmumam vai privātpersonai radušās ES tiesību aktu nepareizas piemērošanas dēļ vai ir saistītas ar atbildīgās iestādes lēmumu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.

Informatīvs materiāls par ES atbalstu MVU

Informatīvs materiāls par ES atbalstu MVU

Informatīvs materiāls no Eiropas Komisijas par Eiropas Savienības atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

Atbalsta programma Erasmus jaunajiem uzņēmējiem

Atbalsta programma Erasmus jaunajiem uzņēmējiem

Jaunie uzņēmēji tiek aicināti piedalīties pārrobežu pieredzes apmaiņas programmā.

Atbalsta programma LIFE

Atbalsta programma LIFE

Programmas ietvaros pieejams atbalsts, lai izstrādātu un testētu tādas metodes, praksi un risinājumus, kas palīdz samazināt vides problēmas (atkritumi, gaiss, ūdens, piesārņojums, resursu efektīva izmantošana, energoefektivitāte u.c.)

LAD atbalsta programma iekārtu iegādei un būvniecības darbiem lauku apvidos vai mazajās pilsētās

LAD atbalsta programma iekārtu iegādei un būvniecības darbiem lauku apvidos vai mazajās pilsētās

Lai veicinātu ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, LAD piedāvā atbalsta programmu uzņēmumiem iekārtu iegādei un būvniecības darbiem.

VDI aicina ESF projekta ietvaros saņemt atbalstu darba vides sakārtošanai

VDI aicina ESF projekta ietvaros saņemt atbalstu darba vides sakārtošanai

VDI aicina ESF projekta ietvaros saņemt atbalstu darba vides sakārtošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.