ES finansējums līdz 60 000 EUR produktu un pakalpojumu attīstībai!

ES finansējums līdz 60 000 EUR produktu un pakalpojumu attīstībai

Vides tehnoloģiju klasteris CLEANTECH LATVIA aicina Latvijas komersantus piedalīties Horizon 2020 finansēta projekta GreenOffShoreTech atvērtajā konkursā par finansējuma piešķiršanu komersantiem inovatīvu produktu un pakalpojumu attīstīšanai. 

Vienam projektam pieejamais finansējums – līdz 60 000 EUR, finansējums tiek piešķirts 3 etapos. Kopējais budžets šajā uzsaukumā - 1 317 000 EUR.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz š.g. 24.martam. 

 

GreenOffshoreTech uzsaukuma prioritātes: 
Tehnoloģiskie virzieni: progresīvie materiāli (advanced materials); industrija 4.0 un digitalizācija (IoT, AI, lielie dati); vides tehnoloģijas (aprites ekonomika — atkritumu novēršana, atkārtota izmantošana, pārstrāde, reģenerācija, piesārņojuma mazināšana, resursu efektīvāka izmantošana); jauni enerģijas nesēji (ūdeņradis, metanols, amonjaks, litija jonu šūnas, enerģijas radīšana, uzkrāšana, izmantošana).
Nozares - tehnoloģiju galvenie izmantotāji: jūras vējš un citi atjaunojamie jūras enerģijas veidi; zivju audzēšana jūrā; naftas un gāzes ieguve jūrā; ūdens transports.
Prasības pretendentiem: juridiska persona (MVU) bez nodokļu parādiem un sodāmības, komersants reģistrēts  Latvijā, Polijā, Portugālē, Vācijā, Norvēģijā, Islandē vai Apvienotajā Karalistē. Partnerība nav nepieciešama. 
Produkta/pakalpojuma gatavība komercializācijai pirms projekta īstenošanas TRL 4 – TRL 6.
Izvērsta informācija un atbildes uz visiem jūsu jautājumiem: GREENOFFSHORETECH.COM 

Projektu GreenOffShoreTech Latvijā ievieš un koordinē CLEANTECH LATVIA – klasteris, kas veicina sabiedrības un uzņēmēju zināšanas un izpratni par vides tehnoloģijām un pielietošanas iespējām Latvijā, kā arī atbalsta un konsultē komersantus konkurētspējīgu, klimatam draudzīgu risinājumu izstrādē un eksportā. CLEANTECH LATVIA nodrošina individuālas konsultācijas un atbalstu uzņēmējiem par izsludināto konkursu. 

Saziņai: 
Sintija Danenbergsone
Projektu vadītāja
Tālr.: +371 29903477 
E-pasts: sintija@cleantechlatvia.com


Atgriezties uz sarakstu