Atbalsta programmas

SOLVIT  bezmaksas dienests problēmu risināšanai Eiropā

SOLVIT - bezmaksas dienests problēmu risināšanai Eiropā

SOLVIT risina pārrobežu problēmas, kuras uzņēmumam vai privātpersonai radušās ES tiesību aktu nepareizas piemērošanas dēļ vai ir saistītas ar atbildīgās iestādes lēmumu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.

Informatīvs materiāls par ES atbalstu MVU

Informatīvs materiāls par ES atbalstu MVU

Informatīvs materiāls no Eiropas Komisijas par Eiropas Savienības atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

Atbalsta programma Erasmus jaunajiem uzņēmējiem

Atbalsta programma Erasmus jaunajiem uzņēmējiem

Jaunie uzņēmēji tiek aicināti piedalīties pārrobežu pieredzes apmaiņas programmā.

Atbalsta programma LIFE

Atbalsta programma LIFE

Programmas ietvaros pieejams atbalsts, lai izstrādātu un testētu tādas metodes, praksi un risinājumus, kas palīdz samazināt vides problēmas (atkritumi, gaiss, ūdens, piesārņojums, resursu efektīva izmantošana, energoefektivitāte u.c.)

LAD atbalsta programma iekārtu iegādei un būvniecības darbiem lauku apvidos vai mazajās pilsētās

LAD atbalsta programma iekārtu iegādei un būvniecības darbiem lauku apvidos vai mazajās pilsētās

Lai veicinātu ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, LAD piedāvā atbalsta programmu uzņēmumiem iekārtu iegādei un būvniecības darbiem.

VDI aicina ESF projekta ietvaros saņemt atbalstu darba vides sakārtošanai

VDI aicina ESF projekta ietvaros saņemt atbalstu darba vides sakārtošanai

VDI aicina ESF projekta ietvaros saņemt atbalstu darba vides sakārtošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pieejams finansējums uzņēmējiem produktu attīstīšanai Interreg IgaunijasLatvijas programmā

Pieejams finansējums uzņēmējiem produktu attīstīšanai Interreg Igaunijas-Latvijas programmā

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam š.g. 5. oktobrī, Tartu, atklās 3. projektu konkursu, kas vērsts uz atbalstu MVU. Projektu pieteikumu pieteikšanas termiņš ir 14. decembris.

Eksporta partneru piesaistes vizītes

Eksporta partneru piesaistes vizītes

Sadarbībā ar Gateway Baltic piedāvājam MASOC biedriem iesaistīties eksporta partneru piesaistes vizītēs, piesaistos ES fondu atbalstu.