Joprojām pieejams atbalsts darba devējiem darba aizsardzības uzlabošanā

Joprojām pieejams atbalsts darba devējiem darba aizsardzības uzlabošanā

Atgādinām par iespēju pieteikties un saņemt bezmaksas praktisku palīdzību darba aizsardzības jomas sakārtošanā jūsu uzņēmumā: https://www.vdi.gov.lv/lv/atbalsts-darba-devejiem

Kādu bezmaksas atbalstu iespējams saņemt?
1. Konsultācijas un palīdzība dokumentācijas izstrādē, ja uzņēmumā nav veikts darba vides riska novērtējums un nav izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns:
darba vides risku novērtēšana;
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveide.
2. Laboratoriskie mērījumi līdz 500 eiro apmērā.
Uzņēmumi, kuriem piešķirts atbalsts konsultācijām, var pieteikties arī atbalsta saņemšanai laboratorisko mērījumu veikšanai, ja šādu nepieciešamību konstatē eksperti.
3. Darba aizsardzības speciālistu apmācības, ja uzņēmumā strādā līdz 10 darbiniekiem un uzticības personu apmācības, ja uzņēmumā strādā no 5 līdz 249 darbiniekiem.

Intereses gadījumā uzņēmumi aicināti aizpildīt pievienotos dokumentus (atbalsta pieteikuma veidlapa un pielikums) un pirms parakstīšanas tos nosūtīt pārbaudei Veronika. Godlevska@vdi.gov.lv

Jautājumu gadījumā varat zvanīt/rakstīt VDI darbiniecei:
Veronika Godļevska
Valsts darba inspekcijas ESF projekta vadošā eksperte
Veronika.Godlevska@vdi.gov.lv
+371 25702127


Atgriezties uz sarakstu