Atbalsta programmas

SIA Mašīnbūves kompetences centrs līdz 171122 aicina iesniegt pētniecības projektu iesniegumus jaunajā ES Atveseļošanās fonda atbalsta programmā

SIA ''Mašīnbūves kompetences centrs'' līdz 17.11.22. aicina iesniegt pētniecības projektu iesniegumus jaunajā ES Atveseļošanās fonda atbalsta programmā

Pētniecības projektu iesniedzēji - komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas apakšjomā “Modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas”

Valsts atbalsta programmas enerģijas krīzes mazināšanai

Valsts atbalsta programmas enerģijas krīzes mazināšanai

Izsludināta pirmā ADMA TranS4MErs akselerācijas programmas kārta

Izsludināta pirmā ADMA TranS4MErs akselerācijas programmas kārta!

Par finansējuma pieejamību izaugsmes kapitāla fondā FLYCAP

Par finansējuma pieejamību izaugsmes kapitāla fondā FLYCAP

Par finansējuma pieejamību izaugsmes kapitāla fondā ZGI Capital

Par finansējuma pieejamību izaugsmes kapitāla fondā ZGI Capital

Uzņēmumu energoefektivitātei un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām būs pieejami 805 milj eiro no Atveseļošanas fonda

Uzņēmumu energoefektivitātei un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām būs pieejami 80,5 milj. eiro no Atveseļošanas fonda

Apstiprinātas jaunas atbalsta programmas uzņēmumu digitālajai transformācijai un inovāciju radīšanai

Apstiprinātas jaunas atbalsta programmas uzņēmumu digitālajai transformācijai un inovāciju radīšanai

Paplašina atbalstu uzņēmumiem tirgus pārorientēšanai un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai

Paplašina atbalstu uzņēmumiem tirgus pārorientēšanai un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai

1205 LIAA seminārs par aktualitātēm SKV programmā

12/05 LIAA seminārs par aktualitātēm SKV programmā

Latvijas SOLVIT centra pārskats par uzņēmēju lietām 20192021 gadā

Latvijas SOLVIT centra pārskats par uzņēmēju lietām 2019.–2021. gadā