SIA ''Mašīnbūves kompetences centrs'' līdz 17.09.23. aicina iesniegt pētniecības projektu iesniegumus jaunajā ES Atveseļošanās fonda atbalsta programmā

SIA Mašīnbūves kompetences centrs līdz 170923 aicina iesniegt pētniecības projektu iesniegumus jaunajā ES Atveseļošanās fonda atbalsta programmā


Mašīnbūves kompetences centrs aicina iesniegt pētniecības projektus komersantiem, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas apakšjomā “Modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas”

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens sīkais (mikro)/mazais/vidējais/lielais komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:

  • Automatizētu inženiersistēmu ražošanas tehnoloģijas;
  • Materiālu ražošanas tehnoloģijas;
  • Transporta tehnoloģijas.

Pētniecības projektu īstenošanas periods: 1.11.2023. - 31.12.2024.
Pieejamais publiskais finansējums 23.08.2023.: EUR 603 795, 25 

Finansējums pieejams Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda projekta „Mašīnbūves kompetences centrs”ietvaros (projekta id. nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006)

Pilna pētniecības projekta iesnieguma dokumentācija iesniedzama līdz 2023. gada 17. septembrim rakstot uz e-pasta adresi masoc@masoc.lv;
cc liga.brikmane@projekti.lv


Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar
Līgu Brikmani (liga.brikmane@projekti.lv; +371 29164343)

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pētniecības projekta apraksts
2. Pētniecības projekta budžets 
3. MVK deklarācija
 ar pielikumu
4. Izziņa par pieredzi sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām un izstrādātajiem un ieviestiem ražošanā jauniem produktiem vai tehnoloģijām
5. Izziņa par eksporta apjomu
6. Apliecinājums
7. Informācija par uzņēmumu
8. 
Pēdējais apstiprinātais gada pārskats
9. Pētniecības projekta demarkācija 


Pieteikuma sagatavošanai noderīgi materiāli:

Projektu līdzfinansē Atveseļošanas fonds Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” ietvaros.


Atgriezties uz sarakstu