Tehnoloģiju gatavības līmeņi

Tehnoloģiju gatavības līmenis/TRL 1 – Izzināti dabas likumi: zinātniskā pētījuma rezultāti ļauj uzsākt lietišķās pētniecības un tehnoloģijas attīstības darbus.

Tehnoloģiju gatavības līmenis/TRL 2 – Formulēta tehnoloģijas praktiskā lietojuma koncepcija.

Tehnoloģiju gatavības līmenis/TRL 3 – Koncepcijas eksperimentālā pārbaude: uzsākta izpēte un izstrāde (analītiskie/laboratorijas pētījumi), lai apstiprinātu prognozes par tehnoloģijas komponentēm.

Tehnoloģiju gatavības līmenis/TRL 4 – Tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē: veikta galveno tehnoloģisko komponentu integrācija, lai pārbaudīto to kopdarbību laboratorijas vidē.

Tehnoloģiju gatavības līmenis/TRL 5 – Tehnoloģijas validācija mākslīgi radītā vidē: tehnoloģiskie komponenti ir integrēti ar samērā reāliem atbalsta elementiem, lai tehnoloģiju var pārbaudīt mākslīgi radītā vidē.

Tehnoloģiju gatavības līmenis/TRL 6 – Tehnoloģijas demonstrācijā mākslīgi radītā vidē: sistēmas modelis vai prototips ir pārbaudīts mākslīgi radītā vidē.

Tehnoloģiju gatavības līmenis/TRL 7 – Sistēmas prototipa demonstrācija darbības vidē: sistēmas prototips, kas atbilst vai tikai minimāli atšķiras no plānotās sistēmas, ir pārbaudīts reālās darbības vidē.

Tehnoloģiju gatavības līmenis/TRL 8 – Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos (pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis).

Tehnoloģiju gatavības līmenis/TRL 9 – Sekmīga sistēmas ekspluatācija.

 

  • Fundamentālie pētījumi parasti atbilst tehnoloģiju gatavības 1. līmenim.
  • Rūpnieciskie pētījumi parasti atbilst tehnoloģiju gatavības 2.–4. līmenim.
  • Eksperimentālā izstrāde parasti atbilst tehnoloģiju gatavības 5.–8. līmenim.

  •  

Atgriezties uz sarakstu