Līdz 24.11.22. pagarināts pētniecības projektu iesniegšanas termiņš SIA ''Mašīnbūves kompetences centrs''!

Līdz 241122 pagarināts pētniecības projektu iesniegšanas termiņš SIA Mašīnbūves kompetences centrs

Mašīnbūves kompetences centrs 21. oktobrī izsludināja aicinājumu iesniegt pētniecības projektus komersantiem, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas apakšjomā 

“Modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas”: 
https://www.masoc.lv/jaunumi/atbalsta-programmas/masinbuves-kompetences-centra-iespejams-sanemt-finansialu-atbalstu-petniecibas-projektiem-kurus-paredzets-istenot-lidz-2024-gada-beigam

! Saistībā ar redakcionāli precizētiem pētniecības projektu atlases kritērijiem, pētniecības projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš tiek pagarināts par nedēļu līdz 24. novembrim. 

!
Informācija par veiktajām izmaiņām izcelta tekstā lejpus sarkanā krāsā.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens sīkais (mikro)/mazais/vidējais/lielais komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem, vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:

  • Automatizētu inženiersistēmu ražošanas tehnoloģijas;
  • Materiālu ražošanas tehnoloģijas;
  • Transporta tehnoloģijas.

Pētniecības projektu īstenošanas periods: 01.01.2023. - 31.12.2024.
Pieejamais publiskais finansējums: EUR 2 825 500
Plānotie projekta rezultāti: Īstenoti vismaz 10 pētniecības projekti

Finansējums pieejams 2022. gada 12. septembrī Centrālajai un finanšu līgumu aģentūrai iesniegtā Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda projekta „Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros (projekta id. nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006)

Pilna pētniecības projekta iesnieguma dokumentācija iesniedzama līdz 2022. gada 24. novembrim rakstot uz e-pasta adresi masoc@masoc.lv


Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt masoc@masoc.lv vai zvanīt +371 67554825

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pētniecības projekta apraksts
2. Pētniecības projekta budžets 
3. MVK deklarācija
 ar pielikumu
4. Izziņa par pieredzi sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām un izstrādātajiem un ieviestiem ražošanā jauniem produktiem vai tehnoloģijām
5. Izziņa par eksporta apjomu
6. Apliecinājums
7. Informācija par uzņēmumu
8. 
Pēdējais apstiprinātais gada pārskats
9. Pētniecības projekta demarkācija (papildus pievienots 16.11.2022.)

Pieteikuma sagatavošanai noderīgi materiāli:

Projektu līdzfinansē Atveseļošanas fonds Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” ietvaros.


Atgriezties uz sarakstu