Lab4STEM (Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai)


MASOC 2020. gada oktobrī sadarbībā ar pieciem partneriem uzsāka īstenot ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projektu Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai

Angļu valodā - Mobile laboratories for improvement of STEM knowledge (Lab4STEM)
Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502.

Projekta īstenošanas periods: no 01.10.2020. līdz 31.12.2022. (27 mēneši).

Projekta mērķi ir:
1) Veicināt skolēnu sasniegumus STEM* jomā skolēniem pievilcīgā veidā.
2) Nodrošināt atbalstu pedagogiem, piedāvājot interaktīvus, digitālus mācību materiālus par STEM.
3) Veicināt nozares uzņēmumu iesaisti izglītības procesos.

Galvenās projekta aktivitātes:
1) Interaktīvu, digitālu mācību materiālu skolēniem par STEM izstrāde.
2) Pedagoga rokasgrāmatas par interaktīvu, digitālu mācību materiālu par STEM izmantošanu izstrāde.
3) Rekomendāciju izstrāde nozaru pārstāvjiem skolēnu STEM zināšanu uzlabošanai.
4) Pedagogu un skolēnu apmācības par interaktīviem, digitāliem mācību materiāliem par STEM.
5) Skolēnu nacionālie konkursi par STEM mācību materiāliem.
6) Publicitātes pasākumi.

Visi materiāli tiks izstrādāti četrās valodās - angļu, latviešu, lietuviešu un igauņu, kas dos iespēju skolēniem un pedagogiem iepazīt STEM terminoloģiju vairākās valodās.

Partneri:
1. EML, Federation of Estonian Engineering Industry (Igaunija);
2. LINPRA, Lithuanian engineering industries association (Lietuva);
3. Tehnobuss Latvia (Latvija);
4. Vilnius Jeruzalem Labour Market Training centre (Lietuva);
5. Merkuur OÜ (Igaunija).

Plašāka informācija par projektu angļu valodā pieejama šeit: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LV01-KA201-077502

Papildus jautājumu gadījumā, lūdzu sazinieties ar mums pa e-pastu: Lab4STEM@masoc.lv

*STEM - Dabas zinātnes un tehnoloģijas (no angļu val. STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics)


Atgriezties uz sarakstu