Izstrādāti materiāli STEM zināšanu uzlabošanai

Izstrādāti materiāli STEM zināšanu uzlabošanai

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC) 2022. gadā sadarbībā ar ārvalstu partneriem ir izstrādājusi:

 1. Mācību līdzekļus 7.-8. klasei par tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM);
 2. Pedagogu rokasgrāmatas mācību līdzekļu lietošanai;
 3. Vadlīnijas sektoru pārstāvjiem STEM zināšanu uzlabošanai vispārējās izglītības iestādēs.

Izstrādāto mācību līdzekļu tēmas ir:

 1. Mehānika un Simulācijas
 2. 3D modelēšana un reversā inženierija
 3. 3D drukāšana
 4. Apstrāde ar programmvadības darbagaldiem
 5. Mehatronika
 6. Metināšana

Izstrādātie mācību līdzekļi sastāv no:

 1. mācību materiāliem skolēnam, ietverot teoriju, testus un praktiskos uzdevumus, papildus materiālu resursus;
 2. pedagoga rokasgrāmatas, kurā noteikti mācību tēmu sasniedzamie rezultāti, uzdevumi, apguves ilgums un integritāte un starpdisciplinaritāte mācību priekšmetos, pareizās atbildes uz testiem, sadarbība ar Tehnobuss Latvija mācību īstenošanā.

Mācību līdzekļus var izmantot šādos mācību priekšmetos:
Tehnoloģijas un dizains;
Inženierzinības;
Fizika;
Ķīmija;
Matemātika;
Datorika;
Ekonomika;
Sociālās zinības.

Mācību līdzekļi ir bez maksas un brīvi izmantojami pedagogiem un skolēniem, kā arī citiem interesentiem.

Mācību līdzekļi:

 1. 3D modelēšana un reversā inženierija
  https://drive.google.com/file/d/1AMpw9IPFthjl1qUZ-TqjwW-JWFQ_kA6P/view?usp=sharing
 2. 3D drukāšana
  https://drive.google.com/file/d/1a6gee6Gpz5ioxYggiDI43WyyyIblwrvy/view?usp=sharing
 3. Apstrāde ar programmvadības darbagaldiem
  https://drive.google.com/file/d/1G1M2Xzftfw8w516tSPRpNV_mLOOmlNV4/view?usp=sharing
 4. Mehatronika
  https://drive.google.com/file/d/1Pa_7-jdyOcCojcCpCi5mO-JrMh2l4Osc/view?usp=sharing
 5. Mehānika un Simulācijas
  https://drive.google.com/file/d/1epypqkunEPKxpn4dgxRZu2RMZezokquE/view?usp=sharing
 6. Metināšana
  https://drive.google.com/file/d/1Yaxb9S10yjC6CRXAJ7QfPLG0vhiAjtu8/view?usp=sharing

Pedagogu rokasgrāmatas mācību līdzekļa lietošanai ir pieejamas šeit:

 1. 3D modelēšana un reversā inženierija
  https://drive.google.com/file/d/1iEa-qNHxsD1QgM3n4wdm0Dy6i_NCAyhy/view?usp=sharing
 2. 3D drukāšana:
  https://drive.google.com/file/d/1YI6WNDcUnlX5AXmAs4ktqVLJ_Uqkcm5V/view?usp=sharing
 3. Apstrāde ar programmvadības darbagaldiem
  https://drive.google.com/file/d/1oPUIa1-W2Xz2tfvYtFgpZUHTtpksJgtR/view?usp=sharing
 4. Mehatronika
  https://drive.google.com/file/d/1lrb5EZHeyW-ZAQ37pWgRhLc6GXiiMgjy/view?usp=sharing
 5. Mehānika un Simulācijas
  https://drive.google.com/file/d/1ns-E81eFgzymIFMpD8IaqY0cO2jhHt2F/view?usp=sharing
 6. Metināšana
  https://drive.google.com/file/d/1b7qGHhpaxQD5tuhQlA0cUAVoJFAEebv_/view?usp=sharing
 7. Koučings
  https://drive.google.com/file/d/15zWl4iU0oJ_YE3v0-6KYB34Z9vTHmIQv/view?usp=sharing


Vadlīnijas sektoru pārstāvjiem STEM zināšanu uzlabošanai vispārējās izglītības iestādēs
https://drive.google.com/file/d/1fOusCzx8kcL-OI9KU2kQN0wieF4abh84/view?usp=sharing

Materiāli izstrādāti Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta “Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai”, projekta Nr.2020-1-LV01-KA201-077502, ietvaros.

Vairāk par projektu - https://www.masoc.lv/aktivitates/projekti/mobilas-laboratorijas-stem-zinasanu-uzlabosanai


Atgriezties uz sarakstu