Materiāli no VIAA vebināra ''Stunda nozarē'' par karjeras iespējām mašīnbūves un metālapstrādes jomā

Materiāli no VIAA vebināra Stunda nozarē par karjeras iespējām mašīnbūves un metālapstrādes jomā

2022. gada 26. oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Nozaru ekspertu padomēm (NEP) organizēja astoto semināru cikla "Stunda nozarē" vebināru, kurā karjeras konsultanti un citi karjeras attīstības atbalsta speciālisti varēja uzzināt par karjeras iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.

Pasākumā Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC) valdes priekšsēdētājs Toms Grīnfelds stāstīja par mašīnbūves un metālapstrādes nozari, par tās galvenajām tendencēm, apakšnozarēm, nozarē pieprasītiem speciālistiem, apgūstamām kvalifikācijām un izglītības iestādēm.

MASOC Erasmus+ projekta "Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai" koordinatore Ruta Porniece stāstīja par caurviju karjeras materiālu pieejamību izstrādātajos mācību līdzekļos inženierzinībās un tehnoloģijās Erasmus+ projekta "Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai" ietvaros.

 

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekts
“Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai”, projekta Nr.2020-1-LV01-KA201-077502

Plašāka informācija par projektu - https://www.masoc.lv/aktivitates/projekti/mobilas-laboratorijas-stem-zinasanu-uzlabosanai

 


Atgriezties uz sarakstu