SmartGrowth (Baltijas metālapstrādes profesionālās izglītības konkurss gudrai izaugsmei)

No 2022. gada 1. februāra līdz 2023. gada 30. septembrim Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija sadarbībā ar 6 partneriem no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas īsteno Erasmus+ programmas Sadarbības partnerību profesionālās izglītības projektā "Baltijas metālapstrādes profesionālās izglītības konkurss gudrai izaugsmei" (angļu val.- “Baltic VET competition for smarth growth” (SmartGrowth)), projekta Nr. 2021-1-LV01-KA220-VET-00002515
 


Projekta galvenie mērķi ir:

1) Organizēt nacionālos un Baltijas valstu profesionālās meistarības konkursus profesionālās izglītības mašīnbūves un metālapstrādes nozares audzēkņiem, iesaistot nozares uzņēmēju pārstāvjus;
2) Paaugstināt profesionālās izglītības pievilcību, sniedzot iespēju profesionālās izglītības mašīnbūves un metālapstrādes nozares audzēkņiem demonstrēt prasmes, zināšanas un sasniegumus.

Galvenās projekta aktivitātes/rezultāti ir:

1) Valstu analīžu izstrāde par nozaru profesionālās izglītības konkursiem;
2) Praktisko un teorētisko uzdevumu sagatavošana vismaz 3 kvalifikācijām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē;
3) Konkursa nolikuma un konkursa vērtēšanas noteikumu izstrāde;
4) Praktisko mācību kursa izstrāde mašīnbūves un metālapstrādes nozarē;
5) Nacionālā konkursa organizēšana katrā valstī un Baltijas valstu konkursa organizēšana Latvijā;
6) Projekta publicitāte, partneru tikšanās, video izstrāde utt.

Partneri:

  1. EML, Igaunijas mašīnbūves nozares federācija (Igaunija);
  2. LINPRA, Lietuvas mašīnbūves nozares asociācija (Lietuva);
  3. Tehnobuss Latvija (Latvija);
  4. Vilņas Jeruzalemes mācību centrs (Lietuva);
  5. Merkuur OÜ (Igaunija);
  6. ZRKAC, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (Latvija)
Lai saņemtu papildinformāciju, aicinām sazināties ar projekta koordinatori
Rutu Pornieci +37128383021; lab4stem@masoc.lv


Plašāka informācija par projektu skatāma te:
ttps://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-LV01-KA220-VET-000025155

 


Atgriezties uz sarakstu