SME Aisle (eksporta veicināšana uz Namībiju)

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas uzņēmumu eksporta un ekonomiskās sadarbības aktivitātes Dienvidāfrikas reģionā, izmantojot Namībiju kā stabilu ieejas punktu. Projekts fokusējas uz tādām tematiskajām jomām kā kuģubūve, jūras lietas, atjaunojamā enerģētika, automatizācija, informācijas tehnoloģijas un citas jomas, kurās Centrāl-baltijas uzņēmumiem ir sasniegts labs konkurētspējas līmenis un pastāv priekšnosacījumi eksporta attīstībai uz Dienvidāfrikas reģionu.

Laika grafiks: 01.03.2018 – 31.08.2022

Kopējais budžets: 1 731 850,31 EUR (ERAF: 1 358 178,06 EUR)

Projekta partneri: MASOC (Latvija), LTRK (Latvija), Satakuntas Lietišķo zinātņu universitāte (Somija), Prizztech (Somija), Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija)

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros ir plānotas virkne aktivitāšu ar mērķi sekmēt uzņēmumu eksportspēju uz Namībiju un citām Dienvidāfrikas reģiona valstīm:

  • Tirgus izpēte un analīze;
  • Kontaktu veidošanas braucieni uz Namībiju un citām Dienvidāfrikas reģiona valstīm
  • Potenciālo klientu un sadarbības partneru no Namībijas un citām Dienvidāfrikas reģiona valstīm ienākošo vizīšu organizēšana;
  • Apmācības, informatīvs un praktisks atbalsts uzņēmumiem, kuriem interesē Dienvidāfrikas reģiona tirgus.

Ieguvumi uzņēmumiem

Projekta ietvaros uzņēmumiem, kuri plāno attīstīt eksporta aktivitātes Dienvidāfrikas reģiona valstīs būs iespējas paaugstināt savas zināšanas par darbības specifiku šajā reģionā, iespējas izmantot projekta ietvaros attīstīto kontaktu tīklu, kā arī saņemt finansiālu atbalstu kontaktu veidošanas braucieniem uz Dienvidāfrikas reģionu.

Namībija un Dienvidāfrikas reģions

Projekta koncepcija paredz veicināt eksporta aktivitātes uz Namībiju un izmantot šo valsti kā stabilu ieejas punktu plašākā Dienvidāfrikas reģionā. Lai arī Namībija ir neliela valsts (ap 2,3 milj. iedzīvotāju), tai ir virkne priekšrocību, lai to izmantotu kā bāzes punktu plašāka Dienvidāfrikas tirgus apguvei:

  • Valsts ir angliski runājoša
  • Namībijā strauji attīstās okeāna ostas, kuras veidojas kā loģistikas centrs visam Dienvidāfrikas reģionam, notiek strauja transporta koridoru attīstība, kas savieno ostas ar citām Dienvidāfrikas reģiona valstīm;
  • Namībija ir Dienvidāfrikas reģiona muitas ūnijas dalībniece (kopējais muitas ūnijas tirgus – vairāk kā 63 milj. iedzīvotāju)
  • Somijas partneriem ir vēsturiski izveidojusies laba sadarbība un kontakti ar Namībiju, kuru projekta ietvaros ir plānots paplašināt un tālāk attīstīt

Projekts tiek līdzfinansēts no ES Interreg Centrālās Baltijas programmas.


Atgriezties uz sarakstu