Seminārs par eksporta veicināšanu uz Namībiju

Seminārs par eksporta veicināšanu uz Namībiju

MASOC projekta SME AISLE ietvaros aicina apmeklēt informatīvo semināru par biznesa iespējām Namībijā un Dienvidāfrikas reģionā.

Semināra ietvaros būs iespējams uzzināt praktisku informāciju par Namībiju un Dienvidāfrikas reģionu kā potenciālu eksporta tirgu Baltijas reģiona valstu uzņēmumiem, kā arī par projekta SME AISLE atbalsta iespējām uzņēmumiem eksporta aktivitāšu uzsākšanai.

 

Semināra datums un laiks: 21. maijs, plkst. 15:00-16:30

Norises vieta: LTRK nams, Kr. Valdemāra 35, Rīgā

 

Eksperts: Jeffrey Salahub - biznesa fakultātes vecākais lektors, treneris un pētnieks (Satakunta University of Applied Sciences)

 

Darba valoda: angļu

Pieteikties uz epastu masoc@masoc.lv līdz 17.maijam.

 

Par projektu SME Aisle:

Projekts SME Aisle tika uzsākts 2018.gada martā un turpināsies līdz 2021.gadam. Projektu finansē ES Interreg Central Baltic programma. Projektā ir iesaistīti partneri no Somijas, Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas. Latviju pārstāv MASOC un LTRK.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt eksporta aktivitātes un biznesa sadarbību ar Namībiju un citām Dienvidāfrikas reģiona valstīm. Kā galvenās eksportspējīgās nozares projekta ietvaros ir definēti dažādi risinājumi un tehnoloģijas jūras lietām, ostu infrastruktūrai, kuģubūvei, atjaunojamai enerģētikai, zivrūpniecībai, automatizācijai un IT un cita veida infrastruktūrai.

Lai arī Namībija ir salīdzinoši neliela valsts, tā ir uzskatāma par labu atbalsta punktu, kur uzsākt biznesa aktivitātes Dienvidāfrikas reģionā, jo ir angliski runājuša, droša valsts ar strauji augošu jūras ostu un transporta infrastruktūru, kas to savieno ar citām reģiona valstīm, kuru starpā ir izveidota muitas ūnija.

Projekts lielā mērā balstās uz Somijas partneru līdzšinējo sadarbību ar Namībiju un attīstīto kontaktu tīklu.

Aprīlī notika pirmā projekta vizīte uz Namībiju, kurā piedalījās visi projekta partneri. 2018.gada septembra beigās / oktobrī ir plānota otrā vizīte, kurā būs iespēja piedalīties arī uzņēmumu pārstāvjiem. Projektā ir paredzēts finansiāls atbalsts, lai segtu ar uzņēmumu komandējumiem saistītos izdevumus, precīzs brauciena laiks tiks apstiprināts tuvākajā laikā.

Vairāk par projektu šeit.


Atgriezties uz sarakstu