Stratēģiskās PI attīstība mašīnbūves un metālapstrādes nozarē

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija 2015. gada 24. augustā noslēdza līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Erasmus + 2. pamatdarbības stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektora projekta “Stratēģiskās PI attīstība mašīnbūves un metālapstrādes nozarē” īstenošanu. (Līguma numurs 2015-1-LV01-KA202-013451)

Īstenošanas ilgums

01.09.2015.-30.09.2017.

Projekta mērķis

Stiprināt profesionālo un tehnisko skolu audzēkņu profesionālo izvēli uz mašīnbūves un metālapstrādes nozares profesijām (piemēram, metinātāji, virpotāji, frēzētāji, atslēdznieki, mehatronikas speciālisti, CNC operatori, elektriķi).

Rezultāti

Kā galvenais rezultāts kopumā paredzams, ka tiks uzlabota PIA sistēmas kvalitāte mašīnbūves un Metālapstrādes nozarē Latvijā un Lietuvā ar pieredzes apmaiņu un zinātību, ko sniedzis Vācijas partneris Nordbildung GmbH.

Sīkāk, stratēģija VET sistēmas izstrādei mašīnbūves un metālapstrādes nozarē tiks izstrādāta kopā ar rīcības plānu tās īstenošanai ar konkrētiem uzdevumiem konkrētām organizācijām, nepieciešamo finansējumu, darbības laiku. VET skolu skolotāji un nozares darba devēji piedalīsies šīs stratēģijas un rīcības plāna attīstībā, tādējādi gūstot vērtīgu pieredzes apmaiņu savā starpā un šādu dokumentu izstrādē.

Mācību metodoloģija tiks adoptēta darbam InfoMobilī ar tā iekārtām, tiks attīstīti pieņemtie un izstrādātie attiecīgie materiāli, 4 treneri no Latvijas un 4 no Lietuvas tiks apmācīti, izmantojot metodoloģiju un InfoMobiļa iekārtas, 10 VET skolas tiks apmeklētas Latvijā un 10 Lietuvā. Aptuveni 50 skolotāju tiks mācīti Latvijā un 50 Lietuvā un aptuveni 200 VET skolu audzēkņi no abām valstīm piedalīsies InfoMobiļa nodarbībās, veiks testus un nokārtos tos.

Sadarbības partneri

  • Nordbildung  (Vācijas izglītības apvienība metāla un elektro nozarēs)
  • Linpra (Lietuvas mašīnbūves nozares asociācija)

Izstrādātās metodoloģijas

Darbības stretēģijas plāni

Uzņēmumu datu bāzes

Sasniegtie rezultāti

Projekta īstenošanas laikā tika veiksmīgi pārņemta Vācijas partneru pieredze, izstrādāta metodoloģija Latvijā un Lietuvā. Šī metodoloģija tiek veiksmīgi ieviesta praksē.
Izmantojot autobusa – ceļojošās mācību laboratorijas iespējas Lietuvā un Latvijā:
•    tiek apmeklētas mācību iestādes un vadītas nodarbības mācību iestāžu audzēkņiem,
•    tiek apmeklēti dažāda veida pašvaldības iestāžu organizēti pasākumi,
•    autobuss – ceļojošā mācību laboratorija piedalās jauniešu vasaras nometnēs,
•    piedalās semināros, izstādēs, dažādos citos sabiedriskos pasākumos.

Projekta mērķi ir pilnībā sasniegti.


Līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma


Atgriezties uz sarakstu