Industrijas 4.0 izaicinājums: Stiprinot metālapstrādes darbiniekus gudrām nākotnes rūpnīcām

Industry 4.0 CHAlleNGE: Empowering Metalworkers For Smart Factories Of The Future (4CHANGE)

Vispārīgā informācija par projektu: Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības (KA2): Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai- Nozaru prasmju apvienības“ projekta „Industrijas 4.0 izaicinājums: Stiprinot metālapstrādes darbiniekus gudrām nākotnes rūpnīcām“ mērķis ir izstrādāt ciparvadības (CNC)  speciālistu mācību programmu un mācību materiālus, kas balstīti uz esošo un nākotnes prasmju pieprasījumu metālapstrādes nozarē, nodrošinot vienotu un augsti kvalificētu CNC speciālistu apmācību projekta dalībvalstīs. 

Projekta koordinators: VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras - Lietuva

Partneri:

1. LINPRA, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija - Lietuva;
2. NORDBILDUNG, Bildungsverbund für die Metall - und Elektroindustrie gemeinnützige GmbH - Vācija;
3. MASOC, Mašīnbūves un metālapstrādes Rūpniecības Asociācija - Latvija;
4. EML, Federation of Estonian Engineering Industry - Igaunija;
5. TAN, North Technical Academy - Vācija;
6. ZRKAC, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs - Latvija;
7. TLMK, Tallinn Lasnamae School of Mechanics - Igaunija;
8. KPMPC, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras - Lietuva;
9. VISC, Valsts izglītības un satura centrs - Latvija;
10. UAB "Baltec CNC Technologies" - Lietuva;
11. MTS, Mathematisch Technische Software - Vācija.

Projekta īstenošanas laiks: no 2016. gada 1. decembra līdz 2020. gada 29. februārim.

Projekta mērķis: Izstrādāt vienotas kvalifikācijas prasības, aprobēt profesionālās izglītības mācību programmu un izveidot mācību sistēmu, kas ļautu pilnveidot metālapstrādes nozarē strādājošo CNC mašīnu operatoru prasmes, lai novērstu neatbilstību starp darbinieku kvalifikāciju un darba tirgus vajadzībām.

Plānotās aktivitātes:

1. esošo nozares profesiju standartu salīdzināšana un nepieciešamo uzlabojumu apzināšana;
2. vienotu kvalifikācijas prasību, profesijas standarta un profesionālās izglītības programmas izstrāde un tās pielāgošana katras valsts vajadzībām;
3. mācību materiālu izstrāde audzēkņiem un pasniedzējiem;
4. e-studiju platformas, interaktīvu mācību materiālu izstrāde;
5. mācību programmas un izstrādāto materiālu aprobācija,
6. publicitātes pasākumi.

Vairāk par projektu: http://www.change4industry.eu/
Projekta buklets skatāms šeit.
Projekta buklets ar rezultātiem skatāms šeit.


Atgriezties uz sarakstu