Projekta “4Change” piektā darba sanāksme

Projekta 4Change piektā darba sanāksme

2018. gada 22.-23. novembrī  Tallinā notika Erasmu + projekta  “4Change”

piektā darba sanāksme, kurā tikās visu projektā iesaistīto partnerorganizāciju pārstāvji, lai apspriestu projekta aktivitāšu īstenošanas gaitu. Šobrīd notiek intensīvs darbs pie mācību materiālu sagatavošanas, kas nepieciešami metālapstrādes jomā nepieciešamo speciālistu apmācībai, ko plānot uzsākt 2019.gada sākumā.

Projekta ietvaros līdz 2019. gada beigām tiek izstrādāti: mācību grāmata, darba burtnīca, pasniedzēja rokasgrāmata un e- mācību platforma.

Sanāksmes laikā tika apmeklēta Tallinas Lasnamae mehānikas skola (Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, http://www.tlmk.ee) un Industrijas 4.0 laboratorija Tallinas tehniskajā augstskolā  (Tallina Tehnikakorgkool, https://www.tktk.ee)

 


Atgriezties uz sarakstu