Izdoti jauni mācību materiāli Industrijas 4.0 ieviešanai!

Izdoti jauni mācību materiāli Industrijas 40 ieviešanai

Izveidoti mācību materiāli metālapstrādes nozarē Industrijas 4.0 ieviešanai

73,3% Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu prognozē pārmaiņas, ieviešot uzņēmumos ceturto industriālo revolūciju jeb Industriju 4.0 (MASOC biedru aptauja, 2017).

Industrija 4.0 ienāk uzņēmumos ar digitalizētām, robotizētām un automatizētām iekārtām, kas rada nepieciešamību pēc labi apmācītiem inženieriem, iekārtu iestatītājiem un operatoriem, kuriem ir zināšanas par digitāliem programmēšanas rīkiem un kuri spēj sagatavot darbgaldu vadības programmas.

Nozares būtiskākie izaicinājumi ir kvalificētu darbinieku trūkums un darbinieku prasmju līmenis.

57,6% aptaujāto uzņēmumu norāda, ka uzņēmumam ir nepieciešamas darbinieku apmācības Industrijas 4.0 īstenošanai.

Lai novērstu metālapstrādes un mašīnbūves speciālistu prasmju trūkumus, MASOC kopā ar 11 partneriem no Lietuvas, Vācijas, Latvijas un Igaunijas no 2016. līdz 2019. gadam īstenoja Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu “Industrijas 4.0 izaicinājums: Stiprinot metālapstrādes darbiniekus gudrām nākotnes rūpnīcām” (projekta numurs Nr. 575813-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-SSA).

Projekta laikā tika veikta esošo nozares profesiju standartu salīdzināšana 4 valstīs, jaunu profesijas standartu (Latvijā - Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators un iestatītājs, apstiprināti 16.10.2019. PINTSA sēdē) izstrāde un izglītības programmas izstrāde, tika izveidota interaktīva e-mācību platforma (www.cnc4change.org) un vienoti mācību materiāli:

  1. Grāmata „Industrijas 4.0 izaicinājums. Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedām tehnoloģijām
  2. Darba burtnīca audzēkņiem, kurā iekļauti praktiski uzdevumi zināšanu nostiprināšanai
  3. Skolotāja rokasgrāmata
  4. 30 plakāti, kas atspoguļo dažādus procesus metālapstrādē
  5. Video prezentācijas, kas demonstrē reālu praktisku darba uzdevumu izpildi
  6. Un dažādu līmeņu testi zināšanu pārbaudei

Visi materiāli ir pieejami e-mācību platformā, kur ar tiem var strādāt gan virtuāli, gan lejupielādējot. Platformu var izmantot jebkurš interesents, apmeklējot projekta mājas lapu http://www.change4industry.eu un autorizējoties e-mācību platformā.

Mācību materiāli būs noderīgi gan metālapstrādes un mašīnbūves nozares darbiniekiem CNC darbgaldu operatoriem un iestatītājiem, inženieriem - tehnologiem, kuri izstrādā CNC darbgaldu apstrādes programmas, inženierzinātņu jomas studentiem un audzēkņiem, kuri mācās visu veidu un līmeņu izglītības iestāžu studiju un mācību programmās, pedagogiem un visām personām, kas saistītas ar datorizētās ražošanas risinājumiem. Papildus tehniskajai kompetencei materiāls ietver arī digitālo prasmju, zaļo prasmju, sociālās un personiskās kompetences attīstību.

Mācību materiāli ir izstrādāti latviešu, igauņu, lietuviešu, angļu un vācu valodās, tādējādi veicinot vienotu augsti kvalificētu CNC speciālistu sagatavošanu projekta dalībvalstīs un mazinot nodarbināto prasmju neatbilstību darba tirgus vajadzībām.

Vairāk par projektu: http://www.change4industry.eu/


Atgriezties uz sarakstu