Apmācību projekts

Projekts “Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē” (Nr. 1.2.2.1/16/A/002)

2016.gada jūnijā MASOC ir parakstījis līgumu ar CFLA par apmācību projekta īstenošanu.

Īstenošanas laiks no 01.06.2016.-31.12.2022. (projekts īstenošanas laiks tika pagarināts)

Projekta mērķis - nodrošināt mašīnbūves un metālapstrādes nozarē nodarbināto apmācības un kvalifikācijas celšanu mašīnbūves un metālapstrādes nozarei svarīgākajās jomās, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu, uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.

Mācības plānojam šādās jomās – ražošanas inženierzinības un vadība; datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli; inženierzinātnes un tehnoloģijas; ražošana un pārstrāde; vides aizsardzība.

Finansējumu nepiešķir:

  • Apmācībām augstākās izglītības programmās
  • Apmācībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. panta 2. punktā (mācības, kuras rīko, lai nodrošinātu atbilstību valsts obligātajiem standartiem)
  • Transportlīdzekļu vadītāju kursiem A1, A, B1 un M kategorijas iegūšanai.

Finansējuma intensitāte:

  • Sīkie, mazie komersanti – 70%
  • Vidējie komersanti – 60%
  • Lielie komersanti – 50% tiem, kuri vairāk kā 1,5% no peļņas pēc nodokļu nomaksas novirza ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai (pārējiem - 30%)

Iepirkumi projektam

Projekta ietvaros veikti iepirkumi, un ir iespēja pieteikties šādiem kursiem:

1) Kvalificētu metinātāju apmācība un atestācija ražošanas efektivitātes uzlabošanai (Izmaksas vienam dalībniekam sertifikācijai uzņēmumā 72,69 EUR(1 paraugs); 98,45 EUR (2paraugi); sertifikācijai skolā 165,81 EUR) – Rīgas 3.arodskola (Ilgonis Ruņģis – 29482843);

2) Automatizētās ražošanas sistēmas - Industriālās pneimoautomātikas un elektropneimoautomātikas sistēmas(450,00 EUR/pers.); Industriālās hidroautomātikas un elektrohidroautomātikas sistēmas (450,00 EUR/pers); Servo motori elektromehāniskajās sistēmās (300,00 EUR/pers.) – SIA “FESTO” (Jānis Spoģis – 29264585);

3) Augstākas pievienotās vērtības pakalpojumu ieviešana ražošanas uzņēmumā, veicinot uzņēmuma konkurētspēju vietējā un starptautiskā tirgū (Izmaksas dalībniekam dienā - 225.00 EUR)  un Inovāciju un procesu efektīva vadība ražošanas uzņēmumā - ceļš uz ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību (Izmaksas dalībniekam dienā - 195.00 EUR)  – SIA “Komunikāciju darbnīca” (Kaspars Savickis – 29403615; Baiba Savicka – 29148279)

4) NDT - Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (1200,00 EUR/pers.); Nesagraujošā testēšana ar penetrācijas metodi (1870,00 EUR/pers.); Nesagraujošā testēšana ar ultraskaņas metodi (2700,00 EUR/pers.); Nesagraujošā testēšana ar magnētisko daļiņu metodi (1710,00 EUR/pers.); Nesagraujošā testēšana ar radiogrāfijas metodi (2988,00 EUR/pers.); Nesagraujošā testēšana ar virpuļstrāvas metodi (1600,00 EUR/pers.); Metālu, sakausējumu īpašības un sagraujošā testēšana (130 EUR/pers.); Tērauda būvkonstrukciju ugunsizturība (250,00 EUR/pers.) - A/S “Inspecta Latvia” (Elīna Narbute – 26111993)

5) CNC frēzēšana (190,00 EUR/pers.); CNC virpošana (190,00 EUR/pers.)  - Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (Māris Ernstons – 26171465)

6) Solidworks 3D CAD  - SolidWorks Essentials (800,00 EUR/pers.); SolidWorks Weldments(450,00 EUR/pers.); SolidWorks Sheet Metal (700,00 EUR/pers.); SolidWorks Assembly Modelling (700,00 EUR/pers.); SolidWorks Simulation Essentials(800,00 EUR/pers.); SolidWorks Advanced Part Modelling (700,00 EUR/pers.); SolidWorks Simulation Advanced (3000,00 EUR/pers.) Administering Solidworks PDM Professional (2000,00 EUR/ pers.); Solidworks Advanced topics (1500,00 EUR/pers.) - SIA PLM Group Latvija ( Māris Eiduks)

7) Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) vai lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) vai rokas lokmetināšana (MMA) vai lokmetināšana ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) 40 st.(290,00 EUR/pers.); Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) vai lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) vai rokas lokmetināšana (MMA) vai lokmetināšana ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) 80 st.(490,00 EUR/pers.); Elektrotehnikas zināšanu apguve elektroierīču ekspluatācijā 48.st.(350,00 EUR/pers.); Elektrotehnika pieredzējušam personālam 260.st. (900,00 EUR/pers.)- SIA “BUTS” (Mārtiņš Segliņš - 27898018) 

8) Pneimatisko sistēmu energoefektivitāte (336,00 EUR/pers) SIA “FESTO” (Valters Asars – 29468820)

9) Elektroiekārtu un vadības sistēmu diagnostika un remonts (136,00 EUR/pers.) Ogres Tehnikums (Gunta Beperščaite - 26403519)

10) valodu (zviedru, vācu, norvēģu, somu) apmācības SIA Baltic Media (Mārīte Mušperte - 29446845)

Lai pieteiktos šīm vai kādām citām apmācībām, kas ir nepieciešamas jūsu uzņēmuma darbinieku apmācībām, lūgums sazināties ar projekta vadītāju

Gitu Gurtiņu (29266731; gita.gurtina@masoc.lv).

Pieteikuma formas dalībai projektā:


Atgriezties uz sarakstu