Apmācību projekts

Projekts “Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē” (Nr. 1.2.2.1/16/A/002)

2016.gada jūnijā MASOC ir parakstījis līgumu ar CFLA par apmācību projekta īstenošanu.

Īstenošanas laiks no 01.06.2016.-31.12.2023. (projekts īstenošanas laiks tika pagarināts)

Projekta mērķis - nodrošināt mašīnbūves un metālapstrādes nozarē nodarbināto apmācības un kvalifikācijas celšanu mašīnbūves un metālapstrādes nozarei svarīgākajās jomās, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu, uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.

Mācības plānojam šādās jomās – ražošanas inženierzinības un vadība; datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli; inženierzinātnes un tehnoloģijas; ražošana un pārstrāde; vides aizsardzība; E-komercija; mārketings un tirdzniecība; biznesa vadība; kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Finansējumu nepiešķir:

  • Apmācībām augstākās izglītības programmās
  • Apmācībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. panta 2. punktā (mācības, kuras rīko, lai nodrošinātu atbilstību valsts obligātajiem standartiem)
  • Transportlīdzekļu vadītāju kursiem A1, A, B1 un M kategorijas iegūšanai.

Finansējuma intensitāte:

  • Sīkie, mazie komersanti – 70%
  • Vidējie komersanti – 60%
  • Lielie komersanti – 50% tiem, kuri vairāk kā 1,5% no peļņas pēc nodokļu nomaksas novirza ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai (pārējiem - 30%)

Sasniedzamie rādītāji: 

  • Komersanti - 130 ERAF, 17 virssaistību finsnsējums
  • Apmācāmie dalībnieki - 1350 ERAF, 70 virssaistību finansējums
  • Finansējums apmācībām - 1053779,4 ERAF, 500000 virsaistību finansējums

 

Iepirkumi projektam

Projekta ietvaros veikti iepirkumi, un ir iespēja pieteikties šādiem kursiem:

1) Kvalificētu metinātāju apmācība un atestācija ražošanas efektivitātes uzlabošanai (Izmaksas vienam dalībniekam sertifikācijai uzņēmumā 72,69 EUR(1 paraugs); 98,45 EUR (2paraugi); sertifikācijai skolā 165,81 EUR) – Rīgas 3.arodskola (Ilgonis Ruņģis – 29482843);

2) Automatizētās ražošanas sistēmas - Industriālās pneimoautomātikas un elektropneimoautomātikas sistēmas(450,00 EUR/pers.); Industriālās hidroautomātikas un elektrohidroautomātikas sistēmas (450,00 EUR/pers); Servo motori elektromehāniskajās sistēmās (300,00 EUR/pers.) – SIA “FESTO” (Jānis Spoģis – 29264585);

3) Pneimatisko sistēmu energoefektivitāte (336,00 EUR/pers) SIA “FESTO” (Jānis Spoģis – 29264585)

4) NDT - Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (1200,00 EUR/pers.); Nesagraujošā testēšana ar penetrācijas metodi (1800,00 EUR/pers.); Nesagraujošā testēšana ar ultraskaņas metodi (2700,00 EUR/pers.); Nesagraujošā testēšana ar magnētisko daļiņu metodi (10,00 EUR/pers.); ) - A/S “Inspecta Latvia” (Elīna Narbute - 26111993 )

5) Elektroiekārtu un vadības sistēmu diagnostika un remonts (136,00 EUR/pers.) Ogres Tehnikums (Andris Tilaks - 29234558)

6) Solidworks - Solidworks Essentials/ Simulation Essential (1150,00 EUR/pers); Weldment/ Visualize (530,00 EUR/pers); Sheet metal/ Surface modeling (780,00 EUR/pers); Assembly modeling/ Advanced Part modeling/ Drawing/ PDM Administrator Professional (950,00 EUR/pers) - PLM Group Latvija SIA (Everita Budenoviča - 29574749)

7) Monitor EPR - SIA PBS LV (Kaspars Irbe - 29269286)

8) Augstākas pievienotās vērtības pakalpojumu ieviešana ražošanas uzņēmumā, veicinot uzņēmuma konkurētspēju vietējā un starptautiskā tirgū (viens modulis- 225.00 EUR), Ražošanas vadība, efektivizējot procesus un ieviešot inovācijas (viens modulis- 250.00 EUR) un Augstas veiktspējas komandas izveide efektivitātes paaugstināšanai ražošanas uzņēmumā (viens modulis - 250.00 EUR)  – SIA “Komunikāciju darbnīca” (Kaspars Savickis – 29403615; Baiba Savicka – 29148279)

9) Mārketings un tirdzniecība - Praktisks seminārs “Darbinieku produktivitātes un motivācijas paaugstināšana ražošanas uzņēmumā” (viens modulis 250,00 EUR), Praktisks seminārs “Rezultatīvu sarunu vešanas prasmes lielos darījumos un ilgtermiņa attiecībās. SPIN modelis” ( viens modulis 250,00 EUR) , Praktisks seminārs “Pieaugušo apmācības un prezentācijas prasmju kompetenču pilnveidošana, sekmējot uzņēmuma darbinieku efektivitāti” (viens modulis 250,00 EUR);

Biznesa vadība - Praktisks seminārs “Biznesa vadības metodes un rīki efektīvas uzņēmuma darbības nodrošināšanai” (viens modulis 250,00 EUR) 

Kvalitātes nodrošināšana un vadība - Praktisks seminārs “Kvalitātes nodrošināšana un procesu vadība (LEAN)” (viens modulis 250,00 EUR) - SIA “Komunikāciju darbnīca” (Kaspars Savickis – 29403615; Baiba Savicka – 29148279)

Lai pieteiktos šīm vai kādām citām apmācībām, kas ir nepieciešamas jūsu uzņēmuma darbinieku apmācībām, lūgums sazināties ar projekta vadītāju

Gitu Gurtiņu (29266731; gita.gurtina@masoc.lv).

Pieteikuma formas dalībai projektā:


Atgriezties uz sarakstu