Noslēgušies starptautisko metināšanas inženieru (IWE) | tehnologu (IWТ) | speciālistu (IWS) apmācību kursi

Noslēgušies starptautisko metināšanas inženieru IWE  tehnologu IWТ  speciālistu IWS apmācību kursi

No šī gada 10. marta līdz 28. jūlijam, sadarbībā ar MASOC biedru Rīgas 3. arodskolu un Schweißtechnische Lehr-und Versuchsanstalt Mecklenburg Vorpommern GmbH (starptautiskā metināšanas institūta starptautiski akreditēta institūcija), norisinājās nozarē ļoti vērtīgi kursi Starptautisko metināšanas inženieru (IWE) | tehnologu (IWТ) | speciālistu (IWS) apmācībām.

Šī pirmreizējā sadarbība ar Vācijas institūciju kursu organizēšanā un to kvalitātes nodrošināšanā bija ļoti veiksmīga - plānojam turpmāku sadarbību arī nākotnē. Savukārt sadarbība ar Rīgas 3. arodskolu MASOC ir jau ļoti ilgstoša - šī ir galvenā mācību iestāde, kas sagatavo metālapstrādes speciālistus mūsu nozarē. Arodskolā tiek piedāvāts apgūt sekojošas metālapstrādes profesijas: atslēdznieks; virpotājs; rokas lokmetinātājs (MMA); lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG). Tāpat Rīgas 3.arodskola ieguvusi arī Autorizētas Nacionālās Institūcijas (ATB) statusu kā DVS PersZert akreditēts metināšanas mācību un eksaminācijas centrs.

Mācību laikā speciālisti ieguva plašas praktiskās zināšanas metināšanas tehnoloģiju jomā, materiālmācībā, metināšanas konstrukciju projektēšanā un kvalitātes nodrošināšanā. Tādējādi kursa dalībnieki ir ieguvuši pamatkompetences, kas ļauj plānot un kontrolēt metināšanas darbus kā nacionālā, tā arī starptautiskā mērogā, kā arī patstāvīgi vadīt atbilstošos ražošanas procesus. Daudzās ražošanas jomās, kas saistītas ar metināšanu, vadošā tehniskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana līdz starptautiskā inženiera /tehnologa / speciālista kvalifikācijai metināšanā ir vēlama papildus kvalifikācija, kas ļauj uzsākt metināšanas koordinatora darbu. Jebkuram metālapstrādes uzņēmumam šāda veida speciālists ir ļoti liels ieguvums - tas dod iespēju eksportējošiem uzņēmumiem veiksmīgi konkurēt arī starptautiskajā mērogā. Jāpiebilst, ka Latvijā šobrīd šādas specializācijas speciālistus neviens negatavo un šādi kursi tiek rīkoti ļoti reti (reizi 2-3 gados).

Šajā (IWE, IWT,IWS) kursā piedalījās 19 dalībnieki no 16 uzņēmumiem. 15 dalībnieki no 13 uzņēmumiem izmantoja iespēju piedalīties MASOC īstenotajā projektā  “Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē” (Nr. 1.2.2.1/16/A/002) un pretendēt uz līdzfinansējumu. Šis ir viens no MASOC pieprasītākajiem projektiem, kura ietvaros uzņēmumi nodrošina dažādu speciālistu apmācības. Plašāka informācija te: https://www.masoc.lv/aktivitates/projekti/apmacibu-projekts


Atgriezties uz sarakstu