Nozares pasniedzēju stažēšanās ESF projekta ietvaros 30.10.-3.11.2017.

Nozares pasniedzēju stažēšanās ESF projekta ietvaros 30103112017

Viens no mūsdienu nozares izaicinājumiem ir visu līmeņu kvalificētu speciālistu trūkums. Ievērojama nozīme jaunu speciālistu sagatavošanā ir tieši profesionālo mācību iestāžu pedagogiem, tam, cik tie ir motivēti, zinoši un kvalificēti. Tehnoloģijas mūsdienās attīstās strauji, līdz ar to profesionālās izglītības pedagogiem ir ļoti būtiski būt lietas kursā par norisēm nozarē, tehnoloģiju attīstību un to praktisko pielietojumu nozares uzņēmumos.

Ar mērķi sekmēt profesionālās izglītības pedagogu zināšanas par norisēm un tehnoloģiju attīstību nozarē, MASOC Rēzeknē un Daugavpilī organizēja pasniedzēju stažēšanos Valsts izglītības satura centra ES Eiropas Sociāla fonda projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros.

Stažēšanās norisa no 2017. gada 30. oktobra līdz 3. novembrim, tajā piedalījās pasniedzēji no Rēzeknes, Daugavpils, Daugavpils Būvniecības, Liepājas Valsts, Ventspils tehnikumiem, kā arī no Rīgas Tehniskās koledžas un Rīgas 3. arodskolas.

Stažēšanās laikā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā pasniedzēji praktiski darbojās pie CNC iekārtām – programmēja, iestatīja un virpoja detaļas, kā arī Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskajā centrā veica praktiskos uzdevumus lāzergravēšanā un lāzermarķēšanā uz izgatavotajām detaļām.

Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta tehnoloģiju departamentā pasniedzēji iepazinās ar industriālo robotu pielietošanas iespējām un to programmēšanas pamatprincipiem. Praktiskajā darbā tika aplūkota robota pielietošana uzkausēšanas procesos.

Tam sekoja nozares uzņēmumu apmeklējumi – RSEZ SIA LEAX Rēzekne, RSEZ SIA VEREMS, SIA ZIEGLERA MAŠĪNBŪVE un SIA EAST METAL, kuros pedagogi iepazinās ar jaunākajām tehnoloģijām un ražošanas procesiem.


Atgriezties uz sarakstu