Iepirkums kursam "Augstākas pievienotās vērtības pakalpojumu ieviešana"

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, kas īsteno ERAF projektu „Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē” Projekta Nr.1.2.2.1/16/A/002, izsludina iepirkumu apmācību organizēšanai ražošanas inženierzinību un vadības jomā, apmācību kursam "Augstākas pievienotās vērtības pakalpojumu ieviešana ražošanas uzņēmumā, veicinot uzņēmuma konkurētspēju vietējā un starptautiskā tirgū".

Nolikums un tehniskā specifikācija iar pieejams šeit.


Atgriezties uz sarakstu