Apmācību projekta ietvaros informējam par iespēju pieteikt darbinieku apmācību ar ERAF līdzfinansējumu atklātajos KD semināros

Apmācību projekta ietvaros informējam par iespēju pieteikt darbinieku apmācību ar ERAF līdzfinansējumu atklātajos KD semināros

Papildus iepirktajiem Apmācību projekta kursiem tiek piedāvāti trīs Komunikāciju darbnīcas organizētie atklātie semināri -
Praktisks seminārs “Darbinieku produktivitātes un motivācijas paaugstināšana ražošanas uzņēmumā”
Praktisks seminārs “Prezentācijas prasmju un pieaugušo apmācības kompetenču pilnveidošana, sekmējot uzņēmuma darbinieku efektivitāti”
Praktisks seminārs “Ražošanas vadība, efektivizējot procesus un ieviešot inovācijas”

Apmācībās iespēja piedalīties vairāku uzņēmumu pārstāvjiem vienlaicīgi nokomplektējot grupu. Semināru datumi tiks noteikti komplektējot grupas un vienojoties par abpusēji izdevīgu laiku.

Zemāk īss ieskats piedāvāto semināru programmās:
 

Praktisks seminārs “Darbinieku produktivitātes un motivācijas paaugstināšana ražošanas uzņēmumā”

Praktiskas mācības ar mērķi pilnveidot komunikācijas prasmes darbam ar ārējiem un iekšējiem klientiem, sadarbības partneriem gan strādājot attālināti, gan tiekoties klātienē.

Dalībnieki mācību laikā:

•             pilnveidos produktu / pakalpojumu pārdošanas prasmes;

•             mācēs izanalizēt esošo klientu loku un izveidot potenciālā klienta profilu;

•             uzlabos argumentācijas prasmes;

•             uzlabos prasmes darbam ar klientu iebildumiem;

•             gūs risinājumus dažādām problēmsituācijām;

•             apgūs un izpratīs būtisko ilgtermiņa attiecību veidošanā ar klientiem;

•             iegūs motivāciju un pārliecību par savām spējām, nostiprinās prasmes patstāvīgā darbā.

 

Praktisks seminārs “Prezentācijas prasmju un pieaugušo apmācības kompetenču pilnveidošana, sekmējot uzņēmuma darbinieku efektivitāti”

Praktiskas mācības ar mērķi izstrādās jaunas vai pilnveidos jau esošas apmācības uzņēmuma iekšējo apmācību vadītājiem (treneriem), kuri apmāca darbiniekus grupās vai individuāli.

Dalībnieki mācību laikā:

•             mācēs noformulēt mācību mērķus un sagatavot produktīvas apmācības;

•             apgūs dažādus pieaugušo apmācību treniņu un aktivitāšu veidus, izprotot, kā tie darbojas uz konkrēto auditoriju;

•             iemācīsies vadīt apmācības un kontrolēt mācību gaitu;

•             apgūs metodes darbam ar sarežģītām situācijām apmācību laikā;

•             apgūs atgriezeniskās saites iegūšanas veidus no mācību dalībniekiem;

•             izpratīs un apgūs emocionālās inteliģences lomu pieaugušo apmācībās (emociju izpratne un vadība);

•             izpratīs mācību standartu veidošanas nozīmi un apgūs mācību uzlabošanas iespējas;

•             trenēs pārliecinošas uzstāšanās, nostiprinās prasmes patstāvīgā darbā.

 

Praktisks seminārs “Ražošanas vadība, efektivizējot procesus un ieviešot inovācijas”

Praktiskas mācības vadītājiem (perspektīviem darbiniekiem) ar mērķi izprast un pilnveidot vadītāja / līdera prasmes, lai sasniegtu uzņēmuma izvirzītos mērķus un uzlabotu rezultātus.

Dalībnieki mācību laikā:

•             apgūs procesu vadības LEAN rīkus, metodes un mācību laikā jau sāks LEAN ieviest darba ikdienā;

•             uzlabos laika un darba plānošanu (vadītāja un komandas laika un darbu plāns, prioritātes);

•             izpratīs un apgūs deleģēšanas pamatprincipus;

•             izpratīs un apgūs pārmaiņu vadību (jaunumu un pārmaiņu izskaidrošana, ieviešana);

•             apgūs metodes darbinieku motivēšanai (nemateriālā motivācija);

•             apgūs efektīvu individuālo pārrunu un sapulču vadību;

•             nostiprinās un uzlabos uzstāšanās prasmes;

•             iegūs motivāciju un pārliecību par savām spējām, nostiprinās iegūtās zināšanas patstāvīgā darbā.

Jautājumus aicinām uzdot SIA Komunikāciju darbnīcas pārdošanas vadītājai Baibai Savickai (baiba@kdarbnica.lv; +371 29148279)
Lai saņemtu finansiālo atbalstu projekta ietvaros aicinām pieteikties pie MASOC Apmācību projektu vadītājas Gitas Gurtiņas (gita.gurtina@masoc.lv; +371 2926 6731)


Atgriezties uz sarakstu