Nozares pasniedzēju stažēšanās ESF projekta ietvaros 23.10.-26.10.2018.

Nozares pasniedzēju stažēšanās ESF projekta ietvaros 231026102018

Ar mērķi sekmēt profesionālās izglītības pedagogu zināšanas par norisēm un tehnoloģiju attīstību nozarē, MASOC laikā no 23. līdz 26. oktobrim Vācijā organizēja pasniedzēju stažēšanos Valsts izglītības satura centra ES Eiropas Sociāla fonda projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros.

(“Projekta mērķa grupas stažēšanās citā Eiropas Savienības dalībvalstī metālapstrādes, mašīnbūves un mehatronikas nozarē”)

Stažēšanās programmas ietvaros 12 Latvijas profesionālo iestāžu pedagogi apmeklēja izstādi “EuroBlech 2018” Hannoverē un NORDMETALL Verband der Metall und Elektroindustrie e.V Hamburgā. 

Izstādes laikā ESAB Welding&Cutting, AMADA un TRUMPF stendos pedagogiem tika rīkoti darbsemināri un praktiskās nodarbības, kā arī demonstrējumi par jaunākajām tehnoloģijām, nestandarta risinājumiem un jaunu iekārtu pielietojumu nozarē. Stažēšanās dalībniekiem bija iespēja vērot pašas jaunākās metāla apstrādes iekārtas, izprast to tehniskās iespējas, pielietošanu un salīdzināt tās ar citām šāda veida iekārtām.

NORDMETALL Verband der Metall und Elektroindustrie e.V pedagogi uzzināja par  aktualitātēm kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā un nodrošināšanā metālapstrādes, mašīnbūves un mehatronikas nozares uzņēmumos; profesionālās izglītības sistēmu (izglītības programmu saturs un mācību procesa organizācija metālapstrādes, mašīnbūves un mehatronikas nozarē) Vācijā, labās prakses piemēriem sadarbības organizācijai ar metālapstrādes, mašīnbūves un mehatronikas nozares uzņēmumiem mācību procesa īstenošanai.


Atgriezties uz sarakstu