MM nozares pasniedzēju stažēšanās 28.09.-2.10.2020.

MM nozares pasniedzēju stažēšanās 28092102020

Ar mērķi sekmēt profesionālās izglītības pedagogu zināšanas par norisēm un tehnoloģiju attīstību nozarē, MASOC laikā no 28. septembra līdz 2. oktobrim Jelgavā organizēja pasniedzēju stažēšanos Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociāla fonda projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros. “Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozarē montāžas darbu jomā”.

Stažēšanās programmas ietvaros astoņi Latvijas profesionālo iestāžu pedagogi piedalījās darbsemināros un praktiskajos darbos gan Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra (ZRKAC) Metālapstrādes mācību parkā, gan Jelgavas Amatu vidusskolā, gan arī metālapstrādes uzņēmumos (Dinex Latvia, SFM Latvia, Geor).

Stažēšanās laikā pedagogiem bija iespēja apgūt un atkārtot jautājumus par šādām tēmām - Pielaides un sēžas - nepieciešamība montējamu detaļu konstruēšanā - montāžas darbu precizitātes pamatjēdzieni,  virsmas raupjuma robežu izvēle, izvēlētās robežnovirzes un  ekonomiski pieļaujamās precizitātes robežas, sagatavju apstrādes kļūdu ietekme uz montāžas darbu rezultātu. Montāžas darbiem nepieciešamo konduktoru konstruēšana un palīgierīču izvēle, tehnoloģisko bāzu izvēle, montāžas kļūdu cēloņi, to analīzes metodes. Industrija 4.0 - neizjaucamo savienojumu veidošanas procesa viedā uzraudzība,  iespējamā precizitāte un kļūdu pieļaujamības ekonomiskā analīze, statistikas bāzes veidošana.


Atgriezties uz sarakstu