Mašīnbūves kompetences centrā ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu pētniecības projektiem, ko paredzēts īstenot līdz 2021. gada beigām

Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas apakšjomā “Modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas”.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs sadarbībā ar citu komersantu vai komersantiem vai pētniecības organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:

  • automatizētu inženiersistēmu ražošanas tehnoloģijas,
  • materiālu ražošanas tehnoloģijas,
  • transporta tehnoloģijas.

Pētniecības projekta iesniegums jāiesniedz līdz 8. aprīlim.

Pētniecības projekta iesniegums sastāv no šādiem dokumentiem:

Sagatavošanai noderīgi materiāli:

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties uz tikšanos ar kompetences centra pārstāvjiem. Tāpat kompetences centra konsultatīvais atbalsts pieejams, gatavojot pētījuma projekta dokumentus. Jautājumu gadījumā sazināties ar Līgu Brikmani, liga.brikmane@projekti.lv, 29164343.

Finansējums pieejams projekta „Mašīnbūves kompetences centrs”, projekta id. nr. 1.2.1.1/18/A/008, ietvaros.

Īstenošanas laiks: 01.07.2019. (plānotais uzsākšanas datums) - 31.12.2021.

Projekta mērķis:

Komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot pētniecības projektus viedās specializācijas apakšjomā modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā minētajā jomā.


Atgriezties uz sarakstu