Tech Industry 2018 konferences ''Inženiernozaru attīstība un digitalizācija Baltijas reģiona valstīs'' materiāli

Tech Industry 2018 konferences Inženiernozaru attīstība un digitalizācija  Baltijas reģiona valstīs materiāli

30.novembrī izstādes Tech Industry ietvaros notika konference par nozares attīstību un digitalizāciju Baltijas jūras reģionā. Pasākumu organizēja MASOC un Mašīnbūves Kompetences centrs, LIKTA ar projekta DIGINNO atbalstu, Rīgas Dome un Ekonomikas ministrija.

Konferencē tendences un izaicinājumus nozarē prezentēja pārstāvji no nozares organizācijām MASOC (Latvija), LINPRA (Lietuva), EMLIIT (Igaunija), DIMECC (Somija) un Infopark (Baltkrievija). SIA Peruza pārstāvis prezentēja MASOC Kompetences centra ietvaros veikto izpēti par datorredzes integrāciju robotizētas zivju pārstrādes līnijas izveidē, kā arī tālākos uzņēmuma plānus pētniecības un attīstības jomā. Tāpat, attiecīgo jomu eksperti prezentēja tendences konkrētās tehnoloģiju jomās, kuras jau tuvākajā nākotnē arvien vairāk ietekmēs un veicinās mašīnbūves nozares attīstību – 5G, robotizācija, tehniskā redze, mākslīgais intelekts, kā arī jaunākās tendences resursu un uzņēmuma aktīvu pārvaldībā.

Konferenci apmeklēja ap 90 dažādu nozaru interesenti. Galvenā atziņa – digitalizācija un IT risinājumu ieviešana ir nozīmīgs faktors, kas noteiks mašīnbūves un metālapstrādes nozares tālāko attīstību.

MASOC un Mašīnbūves Kompetences centrs pateicas sadarbības partneriem LIKTA, Rīgas Domes Attīstības departamentam un Ekonomikas ministrijai par ieguldījumu pasākuma organizēšanā.

Piedāvājam iepazīties ar konferencē demonstrētajām prezentācijām:

Session 1: Engineering Industry and Digitisation – Current Status and Trends in the Baltic Sea Region

Mobile Technologies – Future of the Engineering Industry in the Baltic Sea Region
Ingmārs Pūķis, Vice President, Member of the Management Board, Latvian Mobile Telephone (LMT), Latvia 

Industry Trends and Challenges in Latvia 
Toms Grīnfelds, Chairman of the Board, MASOC – the Association of Mechanical Engineering and Metalworking Industries of Latvia

The Digitalisation Challenges in Lithuanian Engineering Industry 
Darius Lasionis, Director of Engineering Industries Association of Lithuania LINPRA 

Overview About Trends and Market Situation in Estonia
Triin Ploompuu, Manager, Federation of Estonian Engineering Industry 

Fostering Industry Digitalization in Finland
Essi Huttu, Vice President, Co-creation, DIMECC Ltd, Finland 

Сonceptual Framework and Toolbox for Digital Transformation of Industry of the Eurasian Economic Union
Dmitry Krupsky, Head of Department of Innovation Activity Economy, Ministry of Economy of the Republic of Belarus;
Anna Pobol, Director for Cooperation with EU and EaP, S&T Association "Infopark"; Assoc. Professor at Belarusian State University

 

Session 2: Technology Trends

Predictive Asset Maintenance in Practice 
Linas Sneideris, Associate Partner, Advisory Services, Ernst & Young Baltic UAB, Lithuania

Computer Vision and Machine Learning Principles in Modern Food Production Lines
Roberts Dlohi, Board Member, Peruza SIA, Latvia

Trends and Insights on how to Optimize Manufacturing Processes
Johan Holmsten, Business Development Manager of Monitor ERP System AB, Sweden

Applications of Artificial Intelligence in Intelligent Manufacturing Process Management
Agnis Jakobuvičs, Chairman of the Board, Apply SIA, Latvia

 

SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” projekts „Mašīnbūves Kompetences centra izveide” Nr. 1.2.1.1/16/A/003


Atgriezties uz sarakstu