Mašīnbūves kompetences centrā līdz 19. jūlijam tiek pieņemti pētniecības projektu iesniegumi jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei

Mašīnbūves kompetences centrā līdz 19 jūlijam tiek pieņemti pētniecības projektu iesniegumi jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei

MKC ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu pētniecības projektiem jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei.

Pētījumus paredzēts īstenot ERAF projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” (ID Nr. 1.2.1.1/18/A/008) ietvaros līdz 2021. gada beigām.

Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas apakšjomā “Modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas”.

Atbalsts pieejams gan nozares, gan starpnozaru pētījumiem.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:

  • automatizētu inženiersistēmu ražošanas tehnoloģijas,
  • materiālu ražošanas tehnoloģijas,
  • transporta tehnoloģijas.

Pētniecības projekta iesniegums sastāv no šādiem dokumentiem:

Sagatavošanai noderīgi materiāli:

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties uz tikšanos ar kompetences centra pārstāvjiem. Tāpat kompetences centra konsultatīvais atbalsts pieejams, gatavojot pētījuma projekta dokumentus. Jautājumu gadījumā sazināties ar Līgu Brikmani, liga.brikmane@projekti.lv, 29164343.

Projekta mērķis:

Komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot pētniecības projektus viedās specializācijas apakšjomā modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā minētajā jomā.


Atgriezties uz sarakstu