SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” pētījumu īstenošanas pirmais ceturksnis (aprīlis-jūnijs 2019)

SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” realizē projektu „Mašīnbūves Kompetences centra izveide”, id. Nr. 1.2.1.1/18/A/008 saskaņā ar 10.05.2019. noslēgto Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.1.2.1.1/18/A/008. Laika posmā no 2019.gada aprīļa līdz jūnijam centrā tika uzsākta astoņu pētījumu īstenošana.

Pētniecības projektos paveiktais:

1.1

SIA “PERUZA” īstenotajā pētniecības projektā “Procesa izpēte un prototipa izveidošana sadzīves atkritumu tūlītējas dalītas šķirošanas konteinerstacijai ar lokāli un attālināti vadītu robotmanipulatoru pielietojumu un izvietojumu daudzdzīvokļu māju pagalmos” laika periodā no 01.04.2019. - 30.06.2019. pētījuma veikšanai izveidotas trīs iesaistīto inženieru grupas, tika pētīti zināmie atkritumu šķirošanas paņēmieni, to automatizācijas pieredze, izmantotie mehāniskie un automatizācijas risinājumi. Apzinātas iespējamās mehanizācijas un robotizācijas problēmas. Dažādu datorredzes un citu sensoru pielietojums, izmantoti dažādi risinājumu salikumi. Veikta uz atkritumu šķirošanas rūpnīcām piegādāto atkritumu uzmērīšana un klasifikācija pēc to formas un izmēru parametriem, pēc to materiāla un piesārņojuma pakāpes ar citiem atkritumiem.

1.2

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāka pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu. Pirmajā projekta īstenošanas ceturksnī tika strādāts pie tehnisko specifikāciju izstrādes.

1.3

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “GRANĪTS” līdz 2019. gada 30.jūnijam pētniecības projekta Nr. 1.3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANĪTS" “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē” ietvaros uzsāka darbu pie pētniecības projekta īstenošanas un noslēdza divus pakalpojumu līgumus par konsultāciju nodrošināšanu.

2.1

AS “KEPP EU” un SIA “Procesu analīzes centrs” īstenotā pētniecības projekta “Procesu izpēte un optimizēta elektronu stara sildītāja izstrāde augstas tīrības pakāpes materiālu ražošanai” ietvaros pirmā projekta īstenošanas ceturkšņa ietvaros tika veikta elektrona staru sildītāja pamatprojekta izstrāde.

Tika veikts izvērtējums par gāzes dinamiskā loga (GDL) pirmo izmantošanu pilnmēroga procesos. Izmērītā skābekļa koncentrācija kausējuma atlikumu paraugos pēc audzēšanas procesa bija 0,2–0,4 ppma, kas ir nedaudz augstāka par rezultātiem, kas iegūti, izmantojot GDL procesos laboratorijas apstākļos projektā 2.3. “Elektronu staru sildītāju plazmas lādiņa formas modelēšana un tā formas optimizācija kristālu audzēšanas procesa vadības uzlabošanai”, kuros skābekļa koncentrācija bija 0,15–0,25 ppma. Tomēr iegūtais rezultāts parāda, ka GDL darbojas diezgan efektīvi, jo bez tā skābekļa koncentrācija kausējuma atlikumos bija 4-6 ppma. Tika sagatavots jauna elektronu staru sildītāja ar integrētu GDL grafiskais modelis.

3.1

SIA “HYGEN” īstenotā pētniecības projekta “Šķidrā virzuļa tehnoloģijas papildiespēju izpēte un integrācija ar mērķi izstrādāt un demonstrēt ekonomiski efektīvu saspiestās dabas gāzes viedo komerctransportu uzpildes iekārtu” ietvaros pirmā ceturkšņa laikā tika definēti parametri, tehniskā specifikācija un uzdevums, uz tā bāzes definēta koncepcija un tehniskā specifikācija, uz kā bāzes tika izstrādāts, konstruēts, fiziski salikts un testēts pētnieciskais stends.

3.2

SIA “UAVFACTORY” īstenotā pētniecības projekta “Pingvīna C bezpilota lidaparāta optimizācija produkta attīstībai” ietvaros 2019.gada jūnijā tika uzsākts darbs pie automātiskā rotējošā mehānisma izstrāde, kurā jāizstrādāautomātisks rotējošais mehānisms ar nestspēju 3,5 kg, lai aizsargātu lietderīgo kravu pie pacelšanās un nolaišanās ar izpletni. Rotācijas ātrums virs 15 grādiem sekundē. 2019.gada jūnijā tika veikti dizaina darbi, lai izstrādātu konceptu rotējošam mehānismam.

4.1

SIA “ROBOEATZ” un SIA “MAK IT” īstenotā pētniecības projekta “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde” ietvaros 2019. gada otrajā ceturksnī uzsākta informācijas sistēmas sākotnējo komponenšu apzināšana, nepieciešamā skeleta izveide, tai skaitā:

  • Integrācija ar OPC-UA serveri;
  • Sākts pētījums algoritmiem par efektīvu laika izmantošanu, veicot paralēlas komponenšu darbības ar reāllaika sekošanu izpildei un darbību pārkonfigurēšanu atkarībā no izpildes statusiem.

Projektā noteikts darba plāns, izvēloties sākotnēji nepieciešamās komponentes, lai izveidotu minimālo prototipu, kas spētu dot iespēju pilnvērtīgi testēt pētniecības projekta sadarbības partnera izstrādāto informācijas sistēmu. Sākta rasējumu izstrāde prototipam.

4.2

SIA “PERUZA” un SIA “WeAreDots” īstenotā pētniecības projekta “Kompaktu robotmanipulatoru konteineršūnu izstrāde neviendabīgu objektu apstrādei” ietvaros tika uzsākti darbi pie rūpnieciskā pētījuma. Pārtikas industrijas analīze ar mērķi identificēt automatizācijai pakļaujamās tehnoloģiskās ķēdes vietas. Šī pētījuma ietvaros kā automatizācijai pakļaujamais ķēdes posms turpmākai padziļinātai izpētei izvēlēts izlietotā iepakojuma šķirošana pārstrādei un atkārtotai izmantošanai. Uzsākta atkritumu šķirošanas un pārstrādes procesa izpēte un analīze, tai skaitā procesa izpēte dabā.


Atgriezties uz sarakstu