SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdzis līgumu par projekta „Mašīnbūves kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/008) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

2019. gada 10. maijā SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” noslēdzis līgumu ar CFLA par projekta „Mašīnbūves kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/008) īstenošanu, ko līdzfinansē ERAF.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” mērķis: komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot pētniecības projektus viedās specializācijas jomas Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas apakšjomā modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā minētajā jomā. Projekta īstenošanā tiks iesaistīti vismaz 20 nozares/starpnozaru sadarbības partneri un vairāki zinātniskie sadarbības partneri, kuri kopīgi veiks jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi vismaz 15 pētniecības projektu ietvaros. 

Projektu plānots īstenot 32 mēnešu laikā no 2019.gada maija līdz 2021.gada 31.decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 8'208'169,53 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts - 4 708 111,50 EUR, t.sk. 20%, kas būs pieejami tikai 2020. gadā. Projekta rezultātā tiks radīti vismaz 15 jauni produkti un tehnoloģijas.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.


Atgriezties uz sarakstu