Mašīnbūves kompetences centrā ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu starpnozaru pētniecības projektiem, ko paredzēts īstenot līdz 2021. gada beigām

Mašīnbūves kompetences centrā ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu starpnozaru pētniecības projektiem ko paredzēts īstenot līdz 2021 gada beigām

Pētījumu ideju iesniedzēji jeb projekta mērķa grupa ir sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas apakšjomā “Modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas”.

Šobrīd pieejams atbalsts tikai starpnozaru pētījumiem.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:

  • automatizētu inženiersistēmu ražošanas tehnoloģijas,
  • materiālu ražošanas tehnoloģijas,
  • transporta tehnoloģijas.

Pētniecības projekta iesniegums sastāv no šādiem dokumentiem:

Sagatavošanai noderīgi materiāli:

Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma idejas aprakstu vai pieteikties uz tikšanos ar kompetences centra pārstāvjiem. Tāpat kompetences centra konsultatīvais atbalsts pieejams, gatavojot pētījuma projekta dokumentus. Jautājumu gadījumā sazināties ar Līgu Brikmani, liga.brikmane@projekti.lv, 29164343.

Finansējums pieejams projekta „Mašīnbūves kompetences centrs”, projekta id. nr. 1.2.1.1/18/A/008, ietvaros.

Īstenošanas laiks līdz 31.12.2021.

Projekta mērķis:

Komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot pētniecības projektus viedās specializācijas apakšjomā modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā minētajā jomā.


Atgriezties uz sarakstu