Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” apstiprinātie pētniecības projekti

2019.gada augustā „Mašīnbūves kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/008) projektu atlases padomes sēdē tika apstiprināti trīs starpnozaru pētniecības projekti virzīšanai apstiprināšanai uz Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Šie pētniecības projekti tika iesniegti CFLA kopā ar otrajiem līguma grozījumiem.

Pētniecības projekts 4.4 “Modulāro skeletona kamanu izstrāde”

Pētniecības projekta mērķis: Apvienojot zināšanas metālapstrādē un skeletonā, izpētīt un izstrādāt inovatīvu produktu – modulārās skeletona kamanas, mērķtiecīgi palielinot esošo mērķa tirgus apjomu, kā arī radot pavisam jaunu pieprasījumu, jo šis produkts pilnībā mainīs pieeju skeletonam kā ekstrēmajam sporta veidam.

Galvenās aktivitātes: Balstoties uz ilggadēju projekta īstenotāju sadarbības pieredzi individuālu skeletona kamanu izstrādē un ilgtermiņā godalgotajām vietām Eiropas un Pasaules čempionātos, Pasaules kausā, kā arī Olimpiskajās spēlēs, tiks projektētas dažādas versijas kamanu rāmim, sedliem, kopmasai, aptecētājiem un centrējumam, lai atrastu labāko, ērtāko un drošāko risinājumu kamanām, kuras būs iespējams pielāgot mainīgajiem sportistu fiziskajiem parametriem.

Apvienojot zināšanas metālapstrādē un skeletonā, tiks izgatavoti modulāro kamanu un to komponenšu prototipi. Tiks testēta modulāro skeletona kamanu un to komponenšu ergonomika, aerodinamika, stiprība, elastība un slīdamība.

Rezultāts: Tiks izstrādāts tirgū neesošs produkts – modulārās skeletona kamanas, kas atbilst IBSF (Starptautiskās bobsleja un skeletona federācijas) tehniskajām prasībām, spēj sasniegt apmierinošus ātruma rādītājus un nodrošināt iespējami augstāko braukšanas drošību.

Pētniecības projekts 4.5 “Tehnoloģiskie pētījumi un silīcija ražošana ar diametru līdz 100 mm izmantošanai vājstrāvas un lieljaudas mikroelektronikas cietvielu ierīcēs”

Projekta izstrādes mērķis ir pētījumi, lai organizētu eksperimentāli rūpniecisku silīcija monokristālu ražošanu, ko izmanto elektronisko ierīču ražošanā.

Galvenie darbības virzieni projekta laikā:

1.         silīcija monokristālu ar diametru 76 un 100 mm audzēšanas tehnoloģijas izstrāde uz “FZ1510” iekārtas;

2.         matemātiskā modeļa izveide un modelēšana monokristālu ar diametru no 5 līdz 100 mm audzēšanas procesiem no pjedestāla ar diametru no 100 līdz 250 mm ar papildus infrasarkano un elektronstaru sildīšanu;

3.         Monokristāliskā silīcija augšanas tehnoloģiju testēšanas sistēmu konsekventa izveide uz “VU 1” iekārtas bāzes izmantojot  koncentrētu infrasarkano un elektronstaru sildīšanu;

4.         laboratoriju kompleksu izveide stieņu attīrīšanai, lai izstrādātu tehnoloģijas to sagatavošanai audzēšanas procesiem;

5.         plākšņu izgatavošana un AS “KEPP EU” ražotā silīcija testēšana, izgatavojot elektroniskas ierīces AS “ALFA RPAR”.

Projekta rezultātā tiks:

₋           uzlabots silīcija monokristālu audzēšanas matemātiskais modelis procesam no pjedestāla ar kombinētu augstfrekvences, infrasarkano un elektronstaru apsildi (pirmo reizi pasaulē);

₋           nokomplektēta un pielāgota silīcija monokristālu ar diametru līdz 100 mm ražošanas līnija ar unikālu stieņu (EBR) izmantošanu, kas iegūtu procesā ar elektronu kūļa karsēšanu;

₋           pirmo reizi pasaulē tiks testēta no EBR izaudzētu FZ silīcija monokristālu kvalitāte un izgatavotas ierīces no tiem. Ir sagaidāms augstāks atbilstošu ierīču iznākums nekā uz standarta silīcija plāksnes.

Pētniecības projekts 4.6 “Uz indukcijas sildīšanas bāzes veidota suvide iekārta ar telemetrisku parametru nolasīšanu”

Projekta mērķis: uz indukcijas sildīšanas bāzes veidotas suvide iekārtas ar parametru nolasīšanas funkciju izstrāde, veicot pētījumus par iespēju veikt mērķētu siltuma atdevi produkta vienmērīgas termiskas apstrādes nodrošināšanai, izmantojot mākslīgā intelekta vadītu informācijas sistēmu.


Atgriezties uz sarakstu