Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” apstiprinātie pētniecības projekti

2019. gada maijā projektā „Mašīnbūves kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/008) apstiprināti 6 nozares un 3 starpnozaru pētniecības projekti.

Automatizētu inženiersistēmu ražošanas tehnoloģijas

Pētniecības projekts Nr. 1.1 “Procesa izpēte un prototipa izveidošana sadzīves atkritumu tūlītējas dalītas šķirošanas konteinerstacijai ar lokāli un attālināti vadītu robotmanipulatoru pielietojumu un izvietojumu daudzdzīvokļu māju pagalmos”

Projekts paredz izveidot kompaktu autonomu atkritumu pieņemšanas un tūlītējas šķirošanas konteineršūnu, kurā tiks veikta tūlītēja vaļīgi sabērto atkritumu šķirošana ar robotmanipulatoriem, ko vadīs lokālā datorredzes un analīzes sistēma, kuru trenēs mākslīgā intelekta sistēma, kura atradīsies attālināti, un kurai paralēli asistēs šo manipulatoru parka operatori -cilvēki, kas atrisinās datorredzei nesaprotamus gadījumus. Sašķirotie atkritumi tiks pārvietoti dalītās uzkrāšanas kasetēs un jau sašķiroti tiks nogādāti tālākajai apstrādei.

Galvenās aktivitātes sevī ietver:

1. Kompaktu specializētu mehānisko un mehatronisko atkritumu šķirošanas, iekšējās loģistikas un uzglabāšanas sistēmu izveide,

2. Lokālo datorredzes un manipulatoru vadības sistēmu izveide un programmēšana darbam autonomos un attālinātos apstākļos,

3. Sistēmu pārvaldības un apmācības serveru sistēmas izveide un programmēšana darbam ar attālinātu manipulatoru konteineršūnu parku

4. Sadarbības sistēmas starp datorsistēmām, manipulatoriem un manipulatoru parka operatoriem -cilvēkiem izveide un programmēšana

Projekta īstenošanas rezultātā tiks iegūtas un publiskotas jaunas zināšanas par datorsistēmu un cilvēku attālinātās sadarbības platformas izveides principiem un paņēmieniem.

Pētniecības projekta īstenotājs:  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PERUZA" 

Pētniecības projekts Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”

Pētniecības projekta mērķis ir attīstīt saliekamā tipa konduktoru, kuru var izgatavot no universālām komponentēm, neizmantojot metināšanu, proti, izmantot atsevišķas detaļas kā konstruktoru. Tādejādi tiks panākta iespēja unificēt saliekamā tipa konduktora komponentes tā, lai tās var pasūtīt ārpakalpojumā un darbs nav atkarīgs tikai no uzņēmumā pieejamās kapacitātes. Plānotais rezultāts ir eksperimentālās izstrādes ietvaros attīstīt universālās saliekamā tipa konduktoru komponentes, lai varētu komplektēt dažādus konduktorus, kādi nepieciešami dažādu produktu ražošanai.

Pētījuma īstenotājs: "DINEX LATVIA" SIA

Pētniecības projekts Nr. 1.3 “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē”

Projekta ietvaros SIA “GRANĪTS” ir paredzējis izstrādāt un reālā darbības vidē pārbaudīt jaunu, īpaši efektīvu ražošanas tehnoloģisko procesu, kas pēc projekta realizēšanas nodrošinātu iespēju ieviest ražošanā četrus jaunus uzņēmuma produktus.

Lai nodrošinātu jaunā tehnoloģiskā procesa izstrādi, tiks veikta eksperimentālā izstrāde, kuras ietvaros 32 mēnešu laikā paredzāts izstrādāt un reālā darbības vidē pārbaudīt sekojošu iekārtu prototipus:

1.         1,25 mm biezas “šķībās“ eņģes izgatavošanai nepieciešamā štanča prototips;

2.         1,25 mm biezas standarta eņģes izgatavošanai nepieciešamā štanča prototips;

3.         2 mm biezas standarta eņģes izgatavošanai nepieciešamā štanča prototips;

4.         Plakanās eņģes izgatavošanai nepieciešamā štanča prototips;

5.         Iepakošanas iekārtas prototips.

Kopējās Pētniecības projekta attiecināmās izmaksas paredzētas 795’000,00 EUR apmērā.

Pētījuma īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANĪTS"

Materiālu ražošanas tehnoloģijas

Pētniecības projekts Nr. 2.1 “Procesu izpēte un optimizēta elektronu stara sildītāja izstrāde augstas tīrības pakāpes materiālu ražošanai”

Projekta izstrādes mērķis ir novērst piemaisījuma avotus silīcija kristālos, kuri  tiek audzēti, izmantojot elektronu staru kūļa kausēšanas tehnoloģiju. Piemaisījumi nonāk silīcija kausējumā jonu veidā, kuri rodas elektronu staru kūļa mijiedarbībā ar iekārtas materiāliem. Tiks veikta elektronu staru sildītāja projektēšana un testēšana, apvienojot iepriekšējā pētījumā 2.3 “Elektronu staru sildītāju plazmas lādiņa formas modelēšana un tā formas optimizācija kristālu audzēšanas procesa vadības uzlabošanai”  projektā “Mašīnbūves Kompetences centra izveide" (id. Nr. 1.2.1.1/16/A/003) iegūtos un tekošā projekta zinātniski praktiskos pētījumu rezultātus.

Tiks veikta daļiņu magnētiskās atdalīšanas procesa modelēšana, lai noteiktu nepieciešamos sistēmas parametrus. Notiks uzlabotā elektronu staru sildītāja testēšana un iegūtās produkcijas piemaisījumu koncentrācijas līmeņu pētījumi. Ražošanas iekārta tiks rekonstruēta, lai tajā varētu izmantot jauno elektronu staru sildītāju. Iegūtā gatavā produkcija kvalitātes tiks testēta un salīdzināta ar tirgus produkciju.

Rezultātā tiek plānots izstrādāt elektronu staru sildīšanas iekārtas prototipu, kurai nav analogu tirgū, un ar ko var iegūt augstas tīrības pakāpes materiālus.

Pētījuma īstenotāji: Akciju sabiedrība "KEPP EU" un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Procesu analīzes un izpētes centrs"

 

Pētniecības projekts Nr. 2.2 “Elektrību vadoša  metalizēta hidroizolāciju apakšklāja  risinājuma pilnveidošana, atvasināto produktu izstrāde”

Pētījuma ietvaros paredzēta hidroizolāciju hermētiskuma pārbaudes risinājumu izstrāde, elektrību vadošu apakšklāju ražošana, izmantojot vakuuma uztvaicēšanas tehnoloģiju. Pielietojums – Būvniecības sektors  (Civil engineering)

Projekta rezultātā tiek pilnveidota ražošanas tehnoloģija  elektrovadītspējas un citu nepieciešamo materiāla tehniskajā datu lapā uzskaitīto parametru sasniegšanai , veikti pētījumi un testi starptautisko būvnormatīvu atbilstībai, pētījumi, testi atvasināto produktu izstrādei ar starptautisko patentu aizsargātam uzņēmuma produktam - elektrību vadošam apakšklājam Controlit GS  Izmantojamā tehnoloģija  elektrovadītspējas nodrošināšanai -  vakuuma uztvaicēšanas tehnoloģijas (Cr, Ni), apstrādājamais materiāls – austa, impregnēta  stikla šķiedra.

1.         Controlit GS materiāla vakuuma uztvaicēšanas tehnoloģijas pilnveidošana ,pilnveidojot ražošanas procesa tehnoloģiju, piegādātāja stiklašķiedras materiālu:   Sidrabe AS, ROWO   Coating Gesellschaft für Beschichtung mbH,  Valmiera Glass  AS, Saint-Gobain ADFORS, Ahlstrom-Munksjö, Fraunhofer Institute for Building Physics IBP – rūpniecisks pētījums, prototipēšana, rūpnieciskais tests, izstrādes rezultātu  pārbaude būvniecības  realitātei pietuvinātos apstākļos.

2.         Atbilstošo pētījumu/mērījumu  veikšana – ugunsdrošības  atbilstoši  FM Approval, Broof standartiem, stiepes, adhēzijas, vēja slodzes, ilgmūžības, sārmu noturības, mitruma noturības testi.

3.         Pašlīmējošā  Controlit GS  materiāla izstrāde, risinājuma integrācija pazemes būvniecībā, specifiskos jumtu būvniecības risinājumos  kopā ar Sika AG/  Faist - ChemTec GmbH

4.         Pašlīmējošā Controlit GS  materiāla atbilstības  starptautiskiem būvnormatīviem mērījumi .

5.         Fraunhofer Institūta atzinums-pētījums  par Controlit materiāla  funkcionālo pielietojumu būvniecības nozarē. (Fraunhofer Institute for Building Physics IBP; Fraunhofer Building Innovation Alliance)

Pētījuma īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Controlit Factory"

Transporta tehnoloģijas

Pētniecības projekts Nr. 3.1 “Šķidrā virzuļa tehnoloģijas papildiespēju izpēte un integrācija ar mērķi izstrādāt un demonstrēt ekonomiski efektīvu saspiestās dabas gāzes viedo komerctransportu uzpildes iekārtu”

Projekta mērķis ir izpētīt visas škidrā virzuļa tehnoloģijas iespējas gāzveida degvielas kompresijai, uzkrāšanai un padevei (izspiešanai) vienotā kompleksa ietveros un, pielietojot iegūtās zināšanas, izstrādāt ekonomiski efektīvu, funkcionāli ērtu un drošu saspiestās dabas gāzes viedo komerctransportu uzpildes iekārtu, pēc tam to demonstrējot tās reālajā darbības vidē ar potenciālajiem produkta komercializācijas partneriem.

 

Lai sasniegtu projekta mērķi ir jāveic sekojošas aktivitātes:

 

1.         Jaunu metožu pētīšana škidrā virzuļa tehnoloģijas iespējai strādāt ar dažādiem ieejas spiedieniem un atrasties ilgstošā augsta spiediena gāzveida degvielas gāzes iedarbībā pie citu mainīgo parametru iedarbības (ilgums – 3 mēneši)

2.         Jaunu metožu pētīšana škidrā virzuļa tehnoloģijas iespējai strādāt pie paagustinātas šķidrā virzuļa kustības gāzes kompresijas diapazonā no 25 mbar līdz 200 bar (ilgums 3 mēneši)

3.         Komerctransportu saspiestās dabas gāzes uzpildes iekārtas prototipa komponentu/elementu eksperimentālā izstrāde, testēšana un optimizēšana (ilgums – 3 mēneši)

4.         Komerctransportu saspiestās dabas gāzes uzpildes iekārtas Alpha prototipa eksperimentālā izstrāde, iekšējā testēšana un optimizēšana (ilgums – 3 mēneši)

Komerctransportu saspiestās dabas gāzes uzpildes iekārtas Beta prototipa eksperimentālā izstrāde, iekšējā testēšana, uzstādīšana un demonstrācija (ilgums – 3 mēneši)

Pētniecības projekta īstenotājs: SIA "HYGEN"

Starpnozaru pētījumi

Pētniecības projekts Nr. 4.1 “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde”

Pētījuma mērķis ir robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde, kas ietver iepriekšējā pētniecības projektā (ID Nr. 1.2.1.1/16.A/003) izstrādāto komponenšu savietošanu, papildus nepieciešamo komponenšu izpēti, vadības sistēmas pētniecības un izstrādes darbus un prototipa izveidošanu.

Pētniecības projekta īstenotājs: ROBOEATZ SIA un SIA "MAK IT"

Pētniecības projekts Nr. 4.2 “Kompaktu robotmanipulatoru konteineršūnu izstrāde neviendabīgu objektu apstrādei”

Lielā atkārtojamībā veicamu ražošanas uzdevumu, gan vienkāršu, gan arī sarežģītu, izpilde nemainīgā kvalitātē un ilgstoši, ir ļoti nogurdinošs uzdevums, kuru veicot cilvēks nogurst un zaudē gan tempu, gan uzmanību. Vienlaikus cilvēka iesaiste ir pamatota tikai tiktāl, ciktāl nepieciešams atrisināt tuvojošos vai radušos nestandarta situāciju, kam grūti sagatavot paredzošu algoritmu, lai to izpildītu manipulatori.                    

Pētījuma mērķis ir identificēt tās dažādu pārtikas rūpniecību ražošanas procesu tehnoloģiskās vietas, kurās ar datorredzi un mašīnmācīšanās iespēju aprīkotu robotmanipulatoru ieviešana dod lielāko ekonomisko efektu un tām izveidot darbspējīgus prototipus. Risinājumus veidot, paredzot cilvēka un robotmanipulatoru optimālus sadarbības modeļus, veicinot darbinieku darba jēgpilnu piepildījumu un deficītā darbaspēka izvietošanu tajos ražošanas posmos, kuros cilvēka līdzdalība un tieša veikšana ir pamatota un neaizvietojama.        

Galvenie veicamie uzdevumi / etapi projekta ietvaros:         

1.         Atbilstoši identificētajam mērķa tehnoloģiskās ķēdes posmam, izstrādāt mašīnmācīšanās apstrādes plūsmu (t.sk. apmācības/validācijas/testa kopu ieguvi, apmācību un pārbaudi, prognozēšanu, cilvēku un mākslīgo aģentu sniegto koriģējošo signālu iestrādi turpmākā apmācību un novērtēšanas procesā) robotmanipulatora darbināšanas vides konteksta izguvei, izmantojot vizuālo un nepieciešamības gadījumā cita veida sensoru datus, nodrošinot robotmanipulatora operatīvās vadības signālu ģenerēšanu. Validēt izstrādāto mašīnmācīšanās plūsmu vismaz laboratorijas apstākļos.

2.         Izpētīt piemērotākos tehniskos risinājumus: Sadarbīgi manipulatori, Satvērēji un citas izpildierīces, Apsaiste un ražošanas procesa loģistika.

3.         Izgatavot darbojošos prototipu lokāli un attālināti kopvadāmu robotmanipulatoru prototipam, kas spēj apstrādāt lielu daudzumu mainīgu, neviendabīgu objektu.

Pētniecības projekta īstenotāji: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PERUZA" un WeAreDots, SIA

 

Pētniecības projekts Nr. 4.3 “Inovatīva mugurkaula starpskriemeļu diska implanta un tam paredzēto instrumentu, kā arī retraktoru izstrāde retroperitoneālai pieejai mugurkaula ķirurģijā”

Mērķis: Apvienojot zināšanas medicīnas un metālapstrādes nozarēs, izpētīt un izstrādāt jaunu un inovatīvu mugurkaula starpskriemeļu diska implanta un tam paredzēto instrumentu, kā arī retraktoru sistēmu, kas atbilst visām medicīnas prasībām un ir ekonomiski pamatota sērijveida rūpnieciskajai ražošanai ar precīzās metālapstrādes tehnoloģijām.

Galvenās aktivitātes: izstrādāt jaunas mugurkaula starpskriemeļu diska implanta un tam paredzēto instrumentu, kā arī retraktoru sistēmas koncepciju ar inovatīvu funkcionalitāti, dizainu un tehnoloģiskajām iespējām.

Tiks veikta mugurkaula starpskriemeļu diska implanta un tam paredzēto instrumentu, kā arī retraktoru sistēmas galveno komponenšu prototipu izstrāde un testēšana laboratorijās, lai noteiktu to izturības robežas, funkcionalitāti un pielietojamību. Pēc veiksmīgas komponenšu testēšanas, tiks izstrādāta pilna sistēma, sakomplektējot kopā gan metālapstrādes ceļā radītās komponentes, gan citas radītās detaļas. Visi operācijas etapi un tam paredzētie instrumenti tiks pārbaudīti uz mulāžām, kas būs ļoti pietuvināti dabīgajiem ķirurģiskajiem apstākļiem operāciju zālē.

Rezultāts: Tiks izstrādāta un laboratorijās pārbaudīta inovatīva mugurkaula starpskriemeļu diska implanta un tam paredzēto instrumentu, kā arī retraktoru sistēma pielietošanai mugurkaula ķirurģijā pie priekšējām pieejām (retroperitoneālai pieejai, trakotomijas pieejai). Plānots, izstrādāt pilnu klāstu mugurkaula starpskriemeļu implantu, tiem paredzēto instrumentu un retraktoru sistēmu, kas pilnībā nodrošina ne tikai daudzveidīgas modifikācijas iespējas (ņemot vērā dažādu cilvēku anatomijas), bet arī visas nepieciešamās komponentes un instrumentus uzstādīšanai un izjaukšanai, kā arī sterilai uzglabāšanai.

Pētniecības projekta īstenotāji: SIA "AB METAL" un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Astra prima"

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.


Atgriezties uz sarakstu