Noslēdzies projekts “Mašīnbūves Kompetences centra izveide”

Noslēdzies projekts Mašīnbūves Kompetences centra izveide

2018. gada 31. decembrī beidzās SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” realizētais projekts „Mašīnbūves Kompetences centra izveide”, projekta id. nr. 1.2.1.1/16/A/003.

Projekta mērķis: komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot pētniecības projektus viedās specializācijas apakšjomā modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā minētajā jomā. Projekts atbilst SAM pasākuma mērķim, jo projekta īstenošana dos ieguldījumu pasākuma mērķa sasniegšanā, projekta īstenošanā iesaistot 16 nozares sadarbības partnerus un vairākus zinātniskos sadarbības partnerus, kuri kopīgi veic jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi 15 pētniecības projektu ietvaros. 

Projekta rezultāti: 
- Tika uzsākta kompetences centra darbība un nodrošināta sadarbības platformas izveide, iesaistot Kompetences centrā nozares sadarbības partnerus un zinātniskos sadarbības partnerus; 
- Tika īstenoti 27 rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrāžu projekti; 
- Tika sagatavotas 16 publikācijas;
- 27 komersanti ir saņēmuši ERAF atbalstu, lai laistu tirgū jaunus produktus.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas   5 902 407 EUR un plānotais ERAF atbalsts   3 070 939  EUR.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.


Atgriezties uz sarakstu