SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” pētījumu īstenošana (jūlijs - septembris 2021)

SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” realizē projektu „Mašīnbūves Kompetences centra izveide”, id. Nr. 1.2.1.1/18/A/008 saskaņā ar 10.05.2019. noslēgto Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.1.2.1.1/18/A/008.

Laika posmā no 2021.gada jūlija līdz septembrim pētniecības projektos paveiktais:
 
1.1 
SIA “PERUZA” īstenotajā pētniecības projektā “Procesa izpēte un prototipa izveidošana sadzīves atkritumu tūlītējas dalītas šķirošanas konteinerstacijai ar lokāli un attālināti vadītu robotmanipulatoru pielietojumu un izvietojumu daudzdzīvokļu māju pagalmos” 2021.gada otrajā ceturksnī veiktas šādas darbības: konstruējot, modelējot un izgatavojot vairākus atkritumu šķirošanas staciju variantus, ir pieņemts lēmums prototipa gala versijā izgatavot divas dažādas atkritumu šķirošanas sistēmas, kurās tiks pielietoti dažādi manipulatori un dažādi satvērēji. Paredzēts izveidot vienotu vadības sistēmu, kas būs spējīga vadīt un kontrolēt atkritumu šķirošanas procesu neatkarīgi, kāds manipulatoru risinājums konkrētā gadījumā tiks izmantots.
Eksperimentālās izstrādes laikā ir atrisināta ļoti svarīga problēma: atkritumu maisiņu atvēršana un atkritumu izkliedēšana kvalitatīvai atpazīšanai, novērtēšanai un sašķirošanai.
Datorredzes sistēmas attīstības gaitā ir izveidota sistēma, kas spēj lokalizēt un novērtēt izkliedētos atkritumu objektus, lai dotu manipulatoru vadības sistēmai kvalitatīvas instrukcijas atkritumu atbilstošai sašķirošanai pēc materiāla un iespējas tos pārstrādāt.

1.2 
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāka pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu. 2021.gada trešajā ceturksnī Pabeigta materiālu izpēte. Pabeigts prototipa otrais posms, novērsti trūkumi, veikti prototipa testi - rezultāti pozitīvi. Uzsākts darbs pie ražošanas procesa konduktora komponentēm.

1.3
SIA “GRANĪTS pētniecības projekta Nr. 1.3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANĪTS" “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē” ietvaros laika posmā līdz 01.10.2021. darbs galvenokārt tika veikts pie abu štanču prototipu izgatavošanas. Tika veikti frēzēšanas un erozijas darbi.  

1.6
2019.gada novembrī uzsākts SIA “Preco” pētījums “Augstas ražības, slēgta tipa lentas transportieru ar aspirācijas sistēmu prototipu izstrāde SIA “Preco””. 2021.gada trešajā ceturksnī pabeigta slēgta tipa lentas transportiera ar aspirācijas sistēmu prototipa izgatavošana. No septembra sākas prototipu testēšanas un pētniecības posms.

1.7
SIA “Preco” pētījumā Nr. 1.7 “Mitruma sensoru mērījumu precizitātes uzlabošana graudu kalšu automatizācijas nodrošināšanā” periodā līdz 30.09.2021. veikta pētniecības stenda ražošanas tehnoloģijas izstrāde un uzsākta stenda mezglu un detaļu ražošana. Pētniecības stenda izgatavošanu paredzēts pabeigt nākamajā atskaites periodā. Tāpat pētījuma ietvaros iegādāti vairāki mitruma sensori un graudu analizators.

1.9
SIA “Zippy Vision” un SIA “PCC” pētījumā Nr. 1.9 “Kokmateriālu kompleksas skenēšanas sistēmas izstrāde, artefaktu datu kopas veidošana un dziļās mācīšanās svaru masīvu sagatavošana” periodā līdz 30.09.2021. veiktas šādas aktivitātes:
Apzinātas rentgena un SWIR kameru un apgaismojuma tehnoloģijas un potenciālie piegādātāji
Iegūti vizuālie defektu attēli uz trešo pušu skeneriem un iegūts vairāk nekā 100% no marķējumiem.
Izstrādātas tehniskās iekārtas prasības, balstoties uz esošu iekārtu izpēti, kļūdu un uzlabojumu apkopojumu
Veiktas divas AI pētījumu kārta analizējot potenciālās neirālo tīklu konfigurācijas ar uzsvaru uz segmentu identificēšanu
Veiktas algoritmu izstrādes koksnes artefaktu augstāka līmeņa informācijas iegūšanai
Izstrādāts no skenera 80% vadības programmatiskās daļas
Rentgena un SWIR iekārtas sākotnēji tiks īrētas ar mērķi iegūt nepieciešamās zināšanas praktiskā darbā.
Iegūti pirmie SWIR un NIR skenējuma rezultāti
Anotēšanas un marķēšanas izmaksas ievērojami pārsniedz sākotnējo novērtējumu. AI sākotnējā pētījuma rezultātā konstatēts, ka nepieciešamā marķējumu kvalitāte ir ievērojami augstāka par sākotnēji novērtētajām kvalitātes prasībām.
Iegūtas pirmās tehniskās iekārtas komponenšu prototipi optisko sistēmu tīrības nodrošināšanai un jau komercializēti
Izstrādāta iegūtās informācijas pārvēršana augstāka līmeņa informācijā par potenciālajiem produktiem, kas ietver iegūto defektu informācijas komplektus atbilstoši gala produktu specifikācijām
Izstrādāta  3D punktu mākoņu kļūdainās (trokšņa) informācijas izņemšana nezaudējot maza izmēra defektu informāciju

2.1
AS “KEPP EU” un SIA “Procesu analīzes centrs” īstenotā pētniecības projekta 2.1 “Procesu izpēte un optimizēta elektronu stara sildītāja izstrāde augstas tīrības pakāpes materiālu ražošanai” ietvaros 2021. gada 3. ceturksnī notika darbs pie projekta galvenā produkta izgatavošanas. Produkts ietver elektronu stara vadību un saistīto gāzu noņemšanu, kas veido plazmu – elektronu stara avotu. Darba gaitā tika precizēts izstrādājuma matemātiskais modelis un projektēšanas dokumentācija. Darbs turpinās. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, tika publicēti divi raksti.

3.4
SIA “UAVFACTORY” īstenotā pētniecības projekta “Pingvīna C bezpilota lidaparāta konkurētspējas palielināšana” ietvaros 2021.gada 3. ceturksnī tika veikti projekta darbi: 
2021.gada 3. ceturksnī tika veikti šādi projekta darbi:
Tālākai pētīšanai tika izvēlēts LoRa modulis Appconwireless RF1276. Ar šo moduli ir
ieplānots uztaisīt vairākus testus ar mērķi pieradīt tā spēju nodrošināt komunikāciju 100
km attālumā. Testi tika sadalīti trīs soļos atkarībā no sarežģītības līmeņa (un attiecīgi izmaksām):
1. Tests mazā attālumā (ap 10 m) rūpnīcā, ar vājinātājiem liela attāluma
simulēšanai
2. Tests vidējā attālumā (ap 10 km) – starp rūpnīcu un kādu torni
3. Tests ar lidmašīnu lielā attālumā (100 km un vairāk) – reālie apstākļi
Tika izvēlētas un pasūtītas antenas ar 868 MHz centra frekvenci. Ir piemeklēta arī virziena antena vidējā un liela attāluma testiem.
Pirms veikt testus 2. un 3. solim, tika uzprojektēts LoRa korpuss ar antenas stiprinājumu, kas ir iebūvējams lidmašīnas spārnā.
Ir veikts tests nr.1 rūpnīcā 10 m attālumā un ir pierādīts, ka ar atbilstošu vājinājumu (80dB) moduļi droši komunicē arī 100 km attālumā (vai precīzāk – ar 100 km attālumam atbilstošu signāla stiprumu). Ir pierādīts, ka arī izvēlētā dipole antena strādā.
Tests nr. 2 ir veikts starp rūpnīcu un torni Ziemeļblāzma (35 m virs zemes līmeņa).
Iepriekšējā analīze rāda, ka redzamība (LoS – line of sight) var būt uz robežas. Praksē
komunikācijas testa mēģinājums neizdevās – ne ar vienu moduli nav izdevies atsūtīt vai saņemt īsziņu. Iemesls tam visdrīzāk ir redzamības trūkums (nav LoS). Ir nolemts turpināt testus ar lidmašīnu. Ir jādefinē, kur uz zemes atradīsies otrs modulis, kā arī, kā tēmēt virziena antenu lidmašīnas virzienā.

3.5
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2021. gada 1.janvārī uzsākta pētniecības projekta Nr. 3.5 “Izplūdes gāžu noplūžu noturīgā elastīgā elementa ar termisko izolāciju izstrāde komerctransporta izplūdes sistēmām” īstenošana. Pārskata periodā izstrādāts prototipa 3D modelis. Izgatavots prototips un veikti testi. Turpinās darbs pie materiālu analīzes. 

4.3
SIA "AB METAL" un SIA "Astra prima" īstenotā projekta “Inovatīva mugurkaula starpskriemeļu diska implanta un tam paredzēto instrumentu, kā arī retraktoru izstrāde retroperitoneālai pieejai mugurkaula ķirurģijā” ietvaros 01.07.2021.-30.09.2021. tika pabeigta mugurkaula starpskriemeļu diska implanta ievietošanai paredzētā instrumenta izstrāde un prototipa ražošana. Pārbaudīta tā funkcionalitāte.

4.4
2019.gada oktobrī uzsākts SIA "AB METAL" un SIA “MarTo Logistis” pētījums “Modulāro skeletona kamanu izstrāde”. 01.07.2021.-30.09.2021. tika pabeigta modulārās skeletona kamanas komplektēšana - izgatavoti visu komponenšu prototipi. Modulārā skeletona kamana sagatavota noslēdzošajiem testiem ledus trasē. 

4.5
Uzsākts AS “KEPP EU”, Latvijas Universitātes un AS “ALFA RPAR” pētījums “Tehnoloģiskie pētījumi un silīcija ražošana ar diametru līdz 100 mm izmantošanai vājstrāvas un lieljaudas mikroelektronikas cietvielu ierīcēs”. 2021. gada jūlijā – septembrī projekta partneris Alfa RPAR AS testēja KEPP EU piegādāto plāksni. Pētījumu rezultātā tika konstatēts, ka silīcija kvalitāte atbilst rūpnieciskajā ražošanā izmantotajam. Līdzīgs rezultāts tika iegūts, novērtējot silīcija īpašības Oslo Universitātē (Norvēģija). Laboratorijas iekārtās kristāli ar diametru 32 mm tika audzēti no pjedestāla, izmantojot patentētu augstfrekvences ģeneratoru. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, tika publicēti divi raksti.

4.7
2020. gada 1.decembrī uzsākts starpnozaru pētniecības projekts Nr. 4.7 “Augstvērtīgu zivju produkcijas ražošanas procesa ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana ar visaptverošu izejmateriāla, produkcijas un ražošanas procesa kontroles un pārvaldības IT risinājumu”. Īstenotāji SIA “PERUZA” un SIA “WeAreDots”.
Laika posmā līdz 2021.gada 30.septembrim izgatavots testa konveijers ar dažādu kameru un gaismu statīviem, kurš uzstādīts ražošanas uzņēmumā. Tas ļauj operatīvi iegūt pētniecībai nelielu skaitu tikko izgrieztas filejas. Pagaidām vairāk mums neizsniedz dēļ ražošanas sanitārajām prasībām
Datorredzes sistēma apmācīta atpazīt divus būtiskus defektus zivju filejā – asiņu piesātinātos laukumus un «melnās vēderplēves» atliekas vēdera dobuma daļā
Attēlu apstrādes sistēma spēj noteikt filejas perimetru un laukumu, arī asiņu piesātināto laukumu un «melnās vēderplēves» perimetrus un laukumus, attiecīgi kvantitatīvi izvērtēt abu minēto defektu īpatsvaru filejā
Izveidots un tiek pārbaudīts risinājums, kā virs objekta novietotā kamera to novērtē un ieslēdz LED šūnas caurgaismošanai. 

4.8
SIA "Steel PROFI" sadarbībā ar SIA "Latelectrics" 2020. gada 1.decembrī uzsāka starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.8 “Maza un vidēja izmēra pašattīroša dūmgāzu elektrostatiskās attīrīšanas filtra  procesa izpēte un prototipa izveidošana” īstenošanu.
2021.gada trešajā ceturksnī turpināta mehānismu konstrukcijas izstrāde un konstrukcijas pielāgošana ražošanas uzsākšanai. Veiktas korekcijas 3D modelī. Izgatavota prototipa konstrukcija un pārbaudīta mehānismu saderība. 
 

Atgriezties uz sarakstu