SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” pētījumu īstenošana (aprīlis - jūnijs 2021)

SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” realizē projektu „Mašīnbūves Kompetences centra izveide”, id. Nr. 1.2.1.1/18/A/008 saskaņā ar 10.05.2019. noslēgto Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.1.2.1.1/18/A/008.

Laika posmā no 2021.gada aprīļa līdz jūnijam pētniecības projektos paveiktais:
 
1.1 SIA “PERUZA” īstenotajā pētniecības projektā “Procesa izpēte un prototipa izveidošana sadzīves atkritumu tūlītējas dalītas šķirošanas konteinerstacijai ar lokāli un attālināti vadītu robotmanipulatoru pielietojumu un izvietojumu daudzdzīvokļu māju pagalmos” 2021.gada otrajā ceturksnī veiktas šādas darbības: veikta vienkāršota manipulatora konstrukcijas datorsimulācija, uzsākta iekārtas trenēšana atkritumu efektīvai atdalīšanai. Celšanas – vilkšanas slodzes sensoru darbības pētījums, optimālās sensoru darbības noteikšana, lai pasargātu manipulatoru no saliekšanās, ka arī lai elastīgi vadītu manipulatora vilkšanas kustības zig-zag trajektorijā, kas var palīdzēt atbrīvot objektu, kas ir daļēji apsegts un piespiests.

1.2 Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāka pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu. 2021.gada otrajā ceturksnī izstrādāts 3D modelis  saliekama universāla konduktora modelim  (produktu grupai caurules). Pabeigts prototipa pirmais posms, veikti testi un konstatēti trūkumi, sagatavots plāns trūkumu novēršanai un prototipa pabeigšanai. Uzsākts darbs pie alternatīviem konduktora ražošanas materiāliem un komponentiem.

1.3 SIA “GRANĪTS pētniecības projekta Nr. 1.3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANĪTS" “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē” ietvaros laika posmā līdz 01.07.2021. darbs galvenokārt tika veikts pie 1.25mm taisnās un 2mm “šķībās” eņģes izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa izstrādes. Lai veicinātu izstrādes ātrumu, darbā tika pieņemts papildus speciālists.
 
1.6 2019.gada novembrī uzsākts SIA “Preco” pētījums “Augstas ražības, slēgta tipa lentas transportieru ar aspirācijas sistēmu prototipu izstrāde SIA “Preco””. 2021.gada otrajā ceturksnī turpināta slēgta tipa lentas transportiera ar aspirācijas sistēmu prototipa izgatavošana.
 
1.7 SIA “Preco” pētījumā Nr. 1.7 “Mitruma sensoru mērījumu precizitātes uzlabošana graudu kalšu automatizācijas nodrošināšanā” periodā līdz 30.06.2021. pabeigta testa stenda prototipa projektēšana un viss sagatavots stenda izgatavošanai. 

1.8 Pētniecības projektā “Optimālo parametru noteikšana radioviļņu metodes ierīcei naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai” 2021. gada aprīļa beigās veiksmīgi noslēgušies darbi pie plānotajām rūpnieciskā pētījuma un eksperimentālās izstrādes aktivitātēm.
Eksperimentālās izstrādes ietvaros SIA “RNA Technology” realizēja šādas galvenās aktivitātes: radioviļņu metodes ierīces uztveršanas-pārraidīšanas antenu un to savstarpējā novietojuma raksturlielumu un veida noteikšana; radioviļņu metodes ierīces struktūrshēmas izstrāde; radioviļņu metodes ierīces funkcionālo-principshēmu izstrāde; funkcionālo-principshēmu izstrāde uztveršanas-pārraidīšanas iekārtai un primāro pārveidotāju (sensoru) mezgliem; tehniskā uzdevumu sagatavošana radioviļņu metodes ierīces prototipa izstrādei.
Rūpnieciskā pētījuma un eksperimentālās izstrādes ietvaros veiktie darbi kopumā ļāva kvalitatīvi pamatot radioviļņu ierīces naftas piesārņojuma avotu meklēšanai un kontūrēšanai teorētiskos pamatus un pārnest teorētiskās zināšanas praktiskā gultnē. Balstoties uz projekta ietvaros izstrādāto tehnisko uzdevumu, tuvākajā nākotnē plānots uzsākt darbu pie radioviļņu metodes ierīces prototipa izstrādes.

2.1 AS “KEPP EU” un SIA “Procesu analīzes centrs” īstenotā pētniecības projekta 2.1 “Procesu izpēte un optimizēta elektronu stara sildītāja izstrāde augstas tīrības pakāpes materiālu ražošanai” ietvaros 2021. gada 2. ceturksnī ir izstrādāta ierīces konstrukcija piemaisījumu noņemšanai, kas pavada elektronu plūsmu. Konstrukcijai raksturīgie izmēri tika norādīti saskaņā ar izveidoto matemātisko modeli. Ir sākta darba dokumentācijas izstrāde.

2.3 SIA “SKONTO Concrete Cladding” īstenotā pētniecības projekta 2.3 “Metāla rāmja izstrāde ķieģeļu imitācijas plātņu stiprināšanai” līdz 2021.gada aprīļa beigām  pabeigta pētījuma īstenošana, pilnā apmērā sasniedzot tā mērķu izpildi.
 
3.2 SIA “UAVFACTORY” īstenotā pētniecības projekta “Pingvīna C bezpilota lidaparāta optimizācija produkta attīstībai” ietvaros 2021.gada 31.maija projekts bija veiksmīgi pabeigts. Tika veikti vairāki testi jauna lidaparāta maksimāla lidošanas ilguma noteikšanai. Ar pilno bāku un 1,4 kg derīgu kravu (payload) lidaparāts veica piespiedu nosēšanos pēc 25,5 stundām. Kopā saražotie lidaparāti ir savākuši vairāk ka 1000 lidojumu stundas. Testi apliecina, ka lidaparāts var panest līdz 4,0 kg smagu derīgo kravu, kas paplašina tā pielietojuma iespējas.  Visi projekta uzliktie mērķi ir sasniegti un daži pārsniegti. 

3.4 SIA “UAVFACTORY” īstenotā pētniecības projekta “Pingvīna C bezpilota lidaparāta konkurētspējas palielināšana” ietvaros 2021.gada 2. ceturksnī tika veikti projekta darbi: 
Lidaparātam ir izvēlēts Silvus LITE radio modems. Turpinās darbi pie tā integrēšanas.
Ir palaists un ieviests ražošanas procesā 5-asu CNC darbgalds SCM Morbidelli m200, kas ar laiku aizstās visus manuālos kompozītdetaļu ražošanas procesus ar konduktoriem. Ir saražotas vairākās palīgierīces detaļu pozicionēšanai uz darbgalda, uzrakstītas apstrādes programmas un saražotas vairāki desmiti detaļu. Rezultāti tika salīdzināti ar manuālu apstrādi un pierāda CNC darbgalda efektivitāti (augstāka precizitāte, mazāks brāķu skaits, ātrāka apstrāde).
 
3.3 SIA “Rail Systems” pētījuma “Jaunas dzelzceļa platformas konstrukcijas izgatavošanas tehnoloģiskā procesa un prototipa izstrāde puspiekabju un konteineru uzkraušanas/nokraušanas nodrošināšanai un pārvadāšanai” ietvaros SIA “RAIL SYSTEMS” pabeiguši pētījuma īstenošanu, to noslēdzot ar ražošanai adaptētu eksperimentālās vagona platformas konstrukcijas tehnisko dokumentāciju.
3.5
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2021. gada 1.janvārī uzsākta pētniecības projekta Nr. 3.5 “Izplūdes gāžu noplūžu noturīgā elastīgā elementa ar termisko izolāciju izstrāde komerctransporta izplūdes sistēmām” īstenošana. Turpinās tirgū pieejamo komponenšu materiālu izpēte un paraugu iepirkšana. Veikti pirmie testi. Turpinās koncepta attīstīšana. Uzsākta 3D modeļa izstrāde.
 
4.3 SIA "AB METAL" un SIA "Astra prima" īstenotā projekta “Inovatīva mugurkaula starpskriemeļu diska implanta un tam paredzēto instrumentu, kā arī retraktoru izstrāde retroperitoneālai pieejai mugurkaula ķirurģijā” ietvaros 01.04.2021.-30.06.2021. tika pabeigta implanta prototipēšana un veikta tā testēšana. Tika tālāk attīstīti implantam paredzēto instrumentu un retraktoru sistēmas koncepti.

4.4 2019.gada oktobrī uzsākts SIA "AB METAL" un SIA “MarTo Logistis” pētījums “Modulāro skeletona kamanu izstrāde”. 01.04.2021.-30.06.2021. tika izstrādāti dažādas konfigurācijas un materiālu kamanu komponenšu prototipi un izvērtētas piemērotākās alternatīvas, veiktas korekcijas atbilstoši secinājumiem no testēšanas ledus trasē.
 
4.5 Uzsākts AS “KEPP EU”, Latvijas Universitātes un AS “ALFA RPAR” pētījums “Tehnoloģiskie pētījumi un silīcija ražošana ar diametru līdz 100 mm izmantošanai vājstrāvas un lieljaudas mikroelektronikas cietvielu ierīcēs”. 2021. gada aprīlī – jūnijā rr pabeigta lampu ģeneratora modernizācija. Tika pārbaudīts jauns kondensatoru dizains, iegūts apmierinošs rezultāts, izstrādāti rasējumi un pasūtīts pilns komplekts. Produktu partija, kas ražota saskaņā ar visu uzņēmuma tehnoloģisko ciklu, tika nosūtīta testēšanai.

4.6 Uzsākts SIA “ROBOEATZ” un SIA “MAK IT” pētījums “Uz indukcijas sildīšanas bāzes veidota suvide iekārta ar telemetrisku parametru nolasīšanu”. 2021. gada 2.ceturksnī tika pabeigts pētījums ar paredzēto rezultātu – izveidots iekārtas fiziskais prototips ar attālinātu vadības sistēmu un informācijas sistēmu datu apstrādei.

4.7 2020. gada 1.decembrī uzsākts starpnozaru pētniecības projekts Nr. 4.7 “Augstvērtīgu zivju produkcijas ražošanas procesa ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana ar visaptverošu izejmateriāla, produkcijas un ražošanas procesa kontroles un pārvaldības IT risinājumu”. Īstenotāji SIA “PERUZA” un SIA “WeAreDots”.
Ievērojot epidemioloģīskās drošības prasības, PERUZA pētnieki veica zivju apstrādes procesa filmēšanu un analīzi ražošanas uzņēmumā, gan tieši ražošanas līnijā, gan speciāli izgatavotā stendā, kur tika pārbaudīti dažādu kameru un sensoru piemērotība kvalitātes vērtēšanai.
Projekta laika PERUZA pētnieki ir nonākuši pie secinājuma, lai projekta rezultātā izstrādātais risinājums būtu ekonomiski dzīvotspējīgs, ir jāizmanto operatora -eksperta vērtējumu iespējas apvienojumā ar redzamā spektra daļas datorredzes sistēmu, kas spēj pietiekamā detalizācijā vērtēt izejmateriālu, iegūstot statistiski būtisku datu apjomu izejmateriāla piegāžu ķēdes vadībai un arī ražošanas procesu un iekārtu vadībai.
 
4.8 SIA "Steel PROFI" sadarbībā ar SIA "Latelectrics" 2020. gada 1.decembrī uzsāka starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.8 “Maza un vidēja izmēra pašattīroša dūmgāzu elektrostatiskās attīrīšanas filtra  procesa izpēte un prototipa izveidošana” īstenošanu.
2021.gada otrajā ceturksnī pētījumā turpināta pētniecības darbu detalizācijas izstrāde.
Uzsākta un pabeigta perspektīvāko mehatronisko risinājumu izpēte un izvēle. Izstrādātas galveno komponenšu mehāniskās sadaļas. Veikta nepieciešamā elektrostatiskā lauka radīšanas mehāniskās sadaļas projektēšana un konstruēšana.
Izstrādāts sākotnējais 3D modelis un komponenšu detalizācija.
Uzsākta iekārtas prototipa elementu izgatavošana no saviem materiāliem. Veikti iekārtu komponenšu principiālie darbības testi. Pēc testu veikšanas vairākkārtīgi veiktas korekcijas izstrādātajās komponentēs un tehnoloģiskajos mezglos.


Atgriezties uz sarakstu