Ar darba drošības tematiku saistītie tiešsaistes pasākumi decembrī

Informējam, ka decembrī gaidāmi vairāki ar darba drošības jautājumiem saistīti tiešsaistes pasākumi.

7. decembrī plkst. 9:00
Kārtējā LDDK tikšanās ar Valsts darba inspekciju, kuras laikā tiks apspriesti aktuālie Covid-19 regulējuma jautājumi darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības kontekstā.
Pieslēgšanās ZOOM platformai šeit: https://us02web.zoom.us/j/84746442946

Iepriekšējās, 16.novembra tikšanās ieraksts un materiāli pieejami šeit: https://lddk.lv/aktualitate/jaunumi/covid-19-tiesiska-regulejuma-aktualitates-un-ta-piemerosana/

9. decembrī plkst. 10:00
Tiešsaistes seminārs "Ķīmisko darba vides riska faktoru novērtēšana metālapstrādes nozarē"
Programma, pieteikšanās šeit: http://stradavesels.lv/kalendars/event-5990/

14. decembrī plkst. 9:00
Tiešsaistes seminārs "Obligātās veselības pārbaudes (OVP) - kāpēc un kā?"
Programma, pieteikšanās šeit: http://stradavesels.lv/kalendars/2021-12-14/

16. decembrī vai 30. decembrī plkst. 10:00
Tiešsaistes seminārs "COVID-19 inficēšanās riska novērtēšanas pamatprincipi un kontroles pasākumi"
Programma, pieteikšanās 16.12. pasākumam šeit: http://stradavesels.lv/kalendars/event-5965/
30.12. pasākumam šeit: http://stradavesels.lv/kalendars/2021-12-30/


Atgriezties uz sarakstu