ARITEH

 • Juridiskais statuss SIA
 • Reģistrācijas numurs 42103047807
 • Adrese Mārtiņmuiža, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
 • Telefons +371 26435389
 • Centrālā e-pasta adrese info@ariteh.lv
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Verners Dobelis
Uzņēmuma vadītāja publiskā e-pasta adrese
vd@ariteh.lv
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Dans Bērtulis
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Attīstības vadītājs
Kontakpersonas telefona numurs
+371 29240423
Kontaktpersonas e-pasta adrese
dans.bertulis@ariteh.lv
Strādājošo skaits
65
Apgrozījums EUR 2022. gadā
3 061 000
Apgrozījums EUR 2021. gadā
1 067 832
Apgrozījums EUR 2020. gadā
3 000 000
Dibināšanas gads
2009
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Industriālā automātika, elektroinstalācijas darbi, elektrisko iekārtu (vadības skapju) ražošana
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Industriālā automātika, elektroinstalācijas darbi, elektrisko iekārtu (vadības skapju) ražošana

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Anglija
 • ES

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Pārbaudes
 • Termogrāfija

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 27 Elektrisko iekārtu ražošana
 • 27.1 Elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana
 • 27.3 Vadu un instalāciju ierīču ražošana
 • 27.9 Citu elektroiekārtu ražošana
 • Iekārtu un instrumentu piegādātājs
 • Iekārtu un instrumentu piegādātājs
 • Materiālu piegādātājs
 • Izejvielu piegādātājs